Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang tiếng Anh

Được đăng lên bởi Loan Mỹ Trương
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TOEIC

PRACTICE CLUB

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 6
Sơ lược về quá trình thụ đắc ngôn ngữ của Harshen .............................................. 10
Những yếu tố ảnh hưởng đến ..................................................................................... 13
Những đặc tính tối ưu đầu vào................................................................................... 15
Có thể hiểu được ....................................................................................................... 15
Gây hứng thú ............................................................................................................ 15
Không có trình tự văn phạm cụ thể ........................................................................ 16
Lượng đủ lớn ............................................................................................................ 16
Bộ lọc cảm xúc ............................................................................................................. 16
Tự tin ......................................................................................................................... 17
Động lực..................................................................................................................... 19
Lo sợ........................................................................................................................... 19
Cách tạo động lực cho bản thân ................................................................................ 24
Hiệu ứng Zeigarnik: một cách đơn giản để đánh bại sự trì hoãn .......................... 26
Quá trình tự học toeic của bản thân .......................................................................... 29
Giới thiệu về một số sách ôn thi Toeic có phân loại trình độ .................................. 36
Target toeic ............................................................................................................... 36
Starter TOEIC .......................................................................................................... 36
Developing Skills for the TOEIC Test .................................................................... 37
Very easy toeic .......................................................................................................... 39
BIG STEP TOEIC 1 .....................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang tiếng Anh - Người đăng: Loan Mỹ Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Cẩm nang tiếng Anh 9 10 181