Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 6

Được đăng lên bởi Pi Bếu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Câuhỏitrắcnghiệm
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu5:

Phátbiểunàodướiđâylàđúng:

a.

Sốhữutỉâmnhỏhơnsốtựnhiên

b.

Sốhữutỉâmkhôngphảilàsốnguyên

Đ

c.

Số 0 làmộtsốthực

Đ

d.

Sốthựclàsốvôti

S

Đ

...

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 6 - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 6 - Người đăng: Pi Bếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 6 9 10 858