Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT

Được đăng lên bởi quanglanvnn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2124 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT
1. So + adj + be + S + that clause So + adv + auxiliary verb + S + mian verb + O +
that clause
- Mẫu câu đảo ngữ so…that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ tính chất mà
có thể gây nên hậu quả, kêt quả tương ứng Ex: So terrible was the storm that a lot of
houses were swept away. (Trận bão khủng khiếp đến nỗi nhiều căn nhà bị cuốn phăng đi)
So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him
2. Then comes/come + S, as + clause.
Dùng then (= afterwards: thế rồi, cuối cùng, rồi) - Để nêu ra sự vc gì đó cuối cùng rồi
cũng sẽ xảy ra như là kết cục tất nhiên của một quá trình, hoặc khi trình bảy hậu quả cuối
cùng của sự vc hay hành động xảy ra. - Từ “come” được chia thì theo vế đằng sau Ex:
Then came a divorce, as they had a routine now. (thế rồi ly hôn xảy ra, vì họ cứ cãi nhau
hoài)
3. May + S + verd..
- Để diễn tả sự mong ước, bày tỏ điều gì đó hay một đề nghị, xin lỗi.. - Là một câu chúc
Ex: May I appologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my
assistant, Miss Dowdy (Tôi thành thật xin lỗi ông vì người trợ lý của tôi, cô Dowdy, đã
viết sai tên họ của ông) May you all have happiness and luck (Chúc bạn may mắn và
hạnh phúc)
4. It is no + comparative adj + than + V-ing
- Nghĩa là: thật sự không gì…hơn làm vc gì đó. Ex: For me it is no more difficult than
saying “I love you”. (Đối với tôi không gì khó hơn bằng vc nói “anh Yêu em”)
5. S + V + far more + than + N
- Để diễn tả cái gì tác động hay xảy ra với sự vc hay đối tượng này nhiều hơn sự vc hay
đối tượng kia. Ex: The material world greatly influences far more young people than old
people. (Thế giới vật chất sẽ ảnh hưởng đến thanh niên nhiều hơn người già) In many
countries, far more teenagers than adults get infected with HIV.
6. S + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle
- Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ướ muốn hay sở thích của ai đó. Nói một cách khác, mẫu
câu này có nghĩa là: ai đó rất trong mong đc như thế này. Ex: We wish nothing more than
to be equally respected (Chúng tôi ko mong ước gì hơn là được đối xử công bằng).
7. S1 + is/are just like + S2 +was/were..

8. S + is/are + the same + as + S + was/were
- Dùng để so sánh sự trùng nhau hay giống nhau hoặc tương đồng giữa hai sự vc, hai
người hoặc hai nhóm người ở hai th ời điểm khác nhau. Ex: My daughter is just like her
mother was 35 yares ago when she was my classmate at Harvard University (Cô con gái
tôi y hệt như mẹ nó csch đây 35 năm lúc ...
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT
1. So + adj + be + S + that clause So + adv + auxiliary verb + S + mian verb + O +
that clause
- Mẫu câu đảo ngữ so…that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ tính chất mà
có thể gây nên hậu quả, kêt quả tương ứng Ex: So terrible was the storm that a lot of
houses were swept away. (Trận bão khủng khiếp đến nỗi nhiều căn nhà bị cuốn phăng đi)
So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him
2. Then comes/come + S, as + clause.
Dùng then (= afterwards: thế rồi, cuối cùng, rồi) - Để nêu ra sự vc gì đó cuối cùng rồi
cũng sẽ xảy ra như là kết cục tất nhiên của một quá trình, hoặc khi trình bảy hậu quả cuối
cùng của sự vc hay hành động xảy ra. - Từ “come” được chia thì theo vế đằng sau Ex:
Then came a divorce, as they had a routine now. (thế rồi ly hôn xảy ra, vì họ cứ cãi nhau
hoài)
3. May + S + verd..
- Để diễn tả sự mong ước, bày tỏ điều gì đó hay một đề nghị, xin lỗi.. - Là một câu chúc
Ex: May I appologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my
assistant, Miss Dowdy (Tôi thành thật xin lỗi ông vì người trợ lý của tôi, cô Dowdy, đã
viết sai tên họ của ông) May you all have happiness and luck (Chúc bạn may mắn và
hạnh phúc)
4. It is no + comparative adj + than + V-ing
- Nghĩa là: thật sự không gì…hơn làm vc gì đó. Ex: For me it is no more difficult than
saying “I love you”. (Đối với tôi không gì khó hơn bằng vc nói “anh Yêu em”)
5. S + V + far more + than + N
- Để diễn tả cái gì tác động hay xảy ra với sự vc hay đối tượng này nhiều hơn sự vc hay
đối tượng kia. Ex: The material world greatly influences far more young people than old
people. (Thế giới vật chất sẽ ảnh hưởng đến thanh niên nhiều hơn người già) In many
countries, far more teenagers than adults get infected with HIV.
6. S + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle
- Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ướ muốn hay sở thích của ai đó. Nói một cách khác, mẫu
câu này có nghĩa là: ai đó rất trong mong đc như thế này. Ex: We wish nothing more than
to be equally respected (Chúng tôi ko mong ước gì hơn là được đối xử công bằng).
7. S1 + is/are just like + S2 +was/were..
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT - Người đăng: quanglanvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT 9 10 622