Ktl-icon-tai-lieu

Chào hỏi và tạm biệt trong Tiếng Anh

Được đăng lên bởi nhisociu07
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Greeting and Goodbye Expressions
Câu giao tiếp đại loại như “Hi!, Hello!.....Goodbye!...” nhưng ít người học tiếng Anh biết
những mẫu câu đồng nghĩa nhưng lại có cách diễn đạt khác. Hãy cùng HelloChao tìm
hiểu thêm nhé!
Greeting Expressions
Chào hỏi bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (General greetings,
Formal).
Hello!

How’s everything going?

How are you?

How have you been keeping?

How are you doing?

I trust that everything is well.

How is everything?

Good morning/ afternoon/ evening

Chào hỏi bình thường theo cách thân mật, suồng sã (General greetings, Informal).




Hi.
What’s up?
Good to see you.

Khi gặp lại một người mà bạn không gặp từ lâu, bạn muốn chào theo cách lễ nghi và có
phần khách sáo. Hãy dùng những mẫu câu sau:




It has been a long time.
It’s been too long.
What have you been up to all these years?

Bạn cũng có thể sử dụng những mẫu câu sau cho những tình huống trên nhưng ý
nghĩa lời chào mang tính chất suồng sã, không khách khí.




How come I never see you?
It’s been such a long time.
Long time no see.

Những cách nói cho lời tạm biệt
Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (Simple
good-byes, Formal).




Good-bye
Stay in touch.
It was nice meeting you.

Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất thân mật, suồng sã (Simple
good-byes, Informal).





See you.
Talk to you later.
Catch up with you later.

Khi bạn rời đi, bạn muốn nói lời tạm biệt một cách lịch sự và có phần khách khí. Những
mẫu câu sau sẽ hữu ích cho bạn:




I have to leave here by noon.
Is it okay if we leave your home at 9pm?
What do you say we leave work a little earlier today?

Và cách nói thân mật, suống sã cho tình huống này:




I got to go now.
I’ll be leaving from the office in 20 minutes.
How about we get off to the shops now?

...
Greeting and Goodbye Expressions
Câu giao tiếp đại loại như “Hi!, Hello!.....Goodbye!...” nhưng ít người học tiếng Anh biết
những mẫu câu đồng nghĩa nhưng lại có cách diễn đạt khác. Hãy cùng HelloChao tìm
hiểu thêm nhé!
Greeting Expressions
Chào hỏi bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (General greetings,
Formal).
Hello! How’s everything going?
How are you? How have you been keeping?
How are you doing? I trust that everything is well.
How is everything? Good morning/ afternoon/ evening
Chào hỏi bình thường theo cách thân mật, suồng sã (General greetings, Informal).
Hi.
What’s up?
Good to see you.
Khi gặp lại một người mà bạn không gặp từ lâu, bạn muốn chào theo cách lễ nghi và
phần khách sáo. Hãy dùng những mẫu câu sau:
It has been a long time.
It’s been too long.
What have you been up to all these years?
Bạn cũng thể sử dụng những mẫu câu sau cho những tình huống trên nhưng ý
nghĩa lời chào mang tính chất suồng sã, không khách khí.
How come I never see you?
It’s been such a long time.
Long time no see.
Những cách nói cho lời tạm biệt
Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (Simple
good-byes, Formal).
Good-bye
Stay in touch.
It was nice meeting you.
Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất thân mật, suồng (Simple
good-byes, Informal).
Chào hỏi và tạm biệt trong Tiếng Anh - Trang 2
Chào hỏi và tạm biệt trong Tiếng Anh - Người đăng: nhisociu07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chào hỏi và tạm biệt trong Tiếng Anh 9 10 247