Ktl-icon-tai-lieu

chia động từ tiếng nhật

Được đăng lên bởi honsil
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIA ĐỘNG TỪ NHẬT NGỮ
Trong câu văn tiếng Nhật động từ thường đứng cuối câu. Do trong
các câu của người Nhật, chủ từ thường bỏ đi, nên động từ là một
phần rất quan trọng để hiểu câu. Không giống như chia động từ
phức tạp của các ngôn ngữ khác, động từ Nhật Ngữ không có các
dạng khác biệt để biểu thị ngôi thứ nhất, thứ hai và ngôi thứ ba,
số ít hay số nhiều, hoặc giống đực hay giống cái.
Các dấu hiệu nhận biết động từ trong tiếng Nhật là tận cùng của
từ gồm: ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu; ~tsu; ~ru.

Nhóm 1 (godan = ngũ đoạn):
Động từ nhóm 1 hay còn gọi là động từ nhóm godan là các
động từ tận cùng bàng ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu;
tsu
Au: gặp
Kiku: nghe
Hanasu: nói
Matsu: chờ
Nomu: uống
Yobu: gọi
Shinu: chết
Oyogu: bơi

Nhóm 2: ~ Iru and ~ Eru

1

Là các động từ tận cùng bằng "~iru" hoặc "~ eru".
Nhóm này còn gọi là động từ ichidan = nhất đoạn
Nhóm 2
kiru

Mặ c

miru

Nhìn, xem, thấy

okiru

Thức dậy

oriru

Xuống xe

shinjiru

Tin tưởng

akeru

Mở

ageru

Cho

deru

Đi ra ngoài

neru

Ngủ

taberu

ăn

~ iru

~ eru

Ngoại lệ
Có một số động từ tận cùng bắng "~ iru" hoặc "~ eru" sau đây
nhưng nó lại được chia như động từ nhóm 01.
Các động từ ngoại lệ thuộc nhóm 1
hairu

Bước vào

hashiru

Chạy

iru

Cần

kaeru

Về, trở về

kagiru

Giới hạn

kiru

Cắt

shaberu

Nói chuyện phiếm, tán
gẫu

shiru

Biết

2

Nhóm 3: Các động từ bất quy tắc
Có 02 động từ bất quy tắc là kuru (đến) và suru (làm). Động từ
suru là động từ được sử dụng thường xuyên. Nó có nghĩa tương
đương với động từ to do, to make, và to cost trong tiếng Anh. Nó
được kết hợp với các danh từ chỉ hành động thành động từ.

Danh từ + Suru
benkyousuru

Học

ryokousuru

Du lịch

yushutsusuru

Xuất khẩu

dansusuru

Nhảy, khiêu vủ

shanpuusuru

Gội đầu

Chia động từ
*Động từ thể tự điển
Người ta gọi các động từ tận cùng bằng ~u là động từ nguyên
mẫu hay động từ thể tự điển. Đây cũng là thể không chính thức,
không lịch sự. Sử dụng thể này với bạn bè và gia đình trong tình
huống thân mật.
Thí dụ: watashi wa mizu wo nomu. (tôi uống nước.)
*Động từ thể masu (thể chính thống, lịch sự)
Động từ chia ở thể này làm cho câu văn l ịch s ự, l ể phép. S ử d ụng
thể này trong các tình huống đòi hỏi mức độ lễ phép, lịch s ự, s ử
dụng thể này được đánh giá cao trong các tình huống.
3

Thì hiện tại:
Thì hiện tại trong tiếng Nhật còn được sử dụng thay cho thì tương
lai với một trạng từ chí thời gian.

~ masu
Nhóm 1

Bỏ ~u tận cùng, và thay bằng ~ imasu
(kaku --- kakimasu, nomu --- nomimasu)

Nhóm 2

Bỏ ~ru tận cùng,...
CHIA ĐỘNG TỪ NHẬT NGỮ
Trong câu v n ti ng Nh t ng t th ng ng cu i câu. Do trongă ế độ ườ đứ
các câu c a ng i Nh t, ch t th ng b i, nên ng t m t ườ ườ đ độ
ph n r t quan tr ng hi u câu. Không gi ng nh chia ng t để ư độ
ph c t p c a các ngôn ng khác, ng t Nh t Ng không các độ
d ng khác bi t bi u th ngôi th nh t, th hai ngôi th ba, để
s ít hay s nhi u, ho c gi ng c hay gi ng cái. đự
Các d u hi u nh n bi t ng t trong ti ng Nh t t n cùng c a ế độ ế
t g m: ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu; ~tsu; ~ru.
Nhóm 1 (godan = ng o n): ũ đ
ng t nhóm 1 hay còn g i ng t nhóm godan cácĐộ độ
ng t t n cùng bàng ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu;độ
tsu
Au: g p
Kiku: nghe
Hanasu: nói
Matsu: ch
Nomu: u ng
Yobu: g i
Shinu: ch tế
Oyogu: b iơ
Nhóm 2: ~ Iru and ~ Eru
1
chia động từ tiếng nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chia động từ tiếng nhật - Người đăng: honsil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chia động từ tiếng nhật 9 10 876