Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược săn toic

Được đăng lên bởi Hoàng Trường
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lời mở đầu
Mình thực sự rất bất ngờ với sự quan tâm của rất nhiều bạn.Theo như mình quan sát đa số các
lớp luyện thi Toeic đều kéo dài trong vài tháng. Các lớp như thế này sẽ rất hữu ích với các bạn
đang có mức điểm dưới 600, mức điểm mà bạn cần được rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng tiếng ,
Grammar và Vocabulary trước khi có thể tự đi trên con đường của mình. Nhưng với các bạn đã
có Toeic ở Level 700 điểm trở lên đang muốn improve lên 850 điểm hoặc 900 điểm thì đó có thể
sẽ là một sự lãng phí rất lớn. Thực tế, bạn chỉ cần một lớp 7 đến 8 buổi cho kỹ năng làm bài và
định hướng về tài liệu phù hợp với Level của bạn song hành cùng với tinh thần làm việc chăm
chỉ mình chắc chắn rằng bạn sẽ Meet target vì ở Level đó bạn đã có đủ kiến thức về Vocabulary,
Grammar phục vụ cho phần Reading và Listening, bạn hoàn toàn có thể tự mình đi đến đích của
mình với một con đường đi phù hợp. Điều bạn thiếu duy nhất chỉ là các kỹ năng làm bài tối ưu
hoặc bạn làm bài chưa đủ độ chín hoặc đang phân vân không biết nên tập trung vào tài liệu nào
trong muôn vàn tài liệu. Đó là lý do mình viết Topic này. Rất hy vọng các bạn có thể tìm thấy
một điều gì đó hữu ích trong quá trình ôn luyện của mình.
Mình xin chia sẻ một chút cảm nhận của mình về Toeic. Toeic thực sự rất nice các bạn à. Toeic
không khó như IELTS, TOEFL, Toeic chi phí thi chỉ bằng ¼ so với IELTS nhưng Toeic có một
sự vượt trội lớn ở tính Applicable của nó. Tất cả những gì trong Toeic chúng ta nhìn thấy đều là
những gì chúng ta sẽ phải dùng đến trong công việc sau này. Toeic có thể mang đến những điều
gì dành cho chúng ta. Toiec giúp chúng ta đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh hiện tại, đáp ứng
yêu cầu của một vị trí công tác mới, nâng cao giá trị văn bằng, theo dõi quá trình tiến bộ về việc
sử dụng Tiếng Anh, đề ra mục tiêu học tập. Tất cả những lý do đó mặc dù dễ hơn, rẻ hơn nhưng
lại gắn bó mật thiết hơn và được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng.
Toeic – Thước đo giá trị cho việc sử dụng ngôn ngữ của bạn. Chúng ta có thể thường có xu
hướng đánh đồng giữa lý do và mục tiêu trong việc học ngoại ngữ. Có rất nhiều bạn thường
xuyên hỏi mình về cách học Tiếng anh. Khi mình học mục đích học Tiếng anh của các bạn là gì.
Các bạn trả lời rằng là để giao tiếp. Thực sự là một câu trả lời rất Satisfy vì câu trả lời đã nói lên
được đúng nhất bản chất và vai trò của ngôn ngữ chứ không phải là để có chứng chỉ xin việc hay
do yêu cầu công việc, etc. Và khi mình hỏi mục tiêu trong ba tháng tới, sáu tháng và một năm tới
của bạn là gì, ...
Lời mở đầu
Mình thực sự rất bất ngờ với sự quan tâm của rất nhiều bạn.Theo như mình quan sát đa số các
lớp luyện thi Toeic đều kéo dài trong vài tháng.c lớp như thế này sẽ rất hữu ích với các bạn
đang có mức điểm dưới 600, mức điểm mà bạn cần được rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng tiếng ,
Grammar Vocabulary trước khi thể tự đi trên con đường của mình. Nhưng với các bạn đã
có Toeic ở Level 700 điểm trở lên đang muốn improve lên 850 điểm hoặc 900 điểm thì đó có thể
sẽ một sự lãng phí rất lớn. Thực tế, bạn chỉ cần một lớp 7 đến 8 buổi cho kỹ năng làm bài
định hướng về tài liệu phù hợp với Level của bạn song hành cùng với tinh thần làm việc chăm
chỉ mình chắc chắn rằng bạn sẽ Meet target vì ở Level đó bạn đã có đủ kiến thức về Vocabulary,
Grammar phục vụ cho phần Reading Listening, bạn hoàn toàn có thể tự mình đi đến đích của
mình với một con đường đi phù hợp. Điều bạn thiếu duy nhất chỉ các kỹ năng làm bài tối ưu
hoặc bạn làm bài chưa đủ độ chín hoặc đang phân vân không biết nên tập trung vào tài liệu nào
trong muôn vàn tài liệu. Đó do mình viết Topic này. Rất hy vọng các bạn thtìm thấy
một điều gì đó hữu ích trong quá trình ôn luyện của mình.
Mình xin chia sẻ một chút cảm nhận của mình về Toeic. Toeic thực sự rất nice các bạn à. Toeic
không khó như IELTS, TOEFL, Toeic chi phí thi chỉ bằng ¼ so với IELTS nhưng Toeic một
sự vượt trội lớn ở tính Applicable của nó. Tất cả những trong Toeic chúng ta nhìn thấy đều
những chúng ta sẽ phải dùng đến trong công việc sau này. Toeic thể mang đến những điều
gì dành cho chúng ta. Toiec giúp chúng ta đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh hiện tại, đáp ứng
yêu cầu của một vị trí công tác mới, nâng cao giá trị văn bằng, theo dõi quá trình tiến bộ về việc
sử dụng Tiếng Anh, đề ra mục tiêu học tập. Tất cả những do đó mặc dù dễ hơn, rẻ hơn nhưng
lại gắn bó mật thiết hơn và được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng.
Toeic Thước đo giá trị cho việc sử dụng ngôn ngữ của bạn. Chúng ta thể thường xu
hướng đánh đồng giữa do mục tiêu trong việc học ngoại ngữ. rất nhiều bạn thường
xuyên hỏi mình về cách học Tiếng anh. Khi mình học mục đích học Tiếng anh của các bạn là gì.
Các bạn trả lời rằngđể giao tiếp. Thực sự là một câu trả lời rất Satisfy vì câu trả lời đã nói lên
được đúng nhất bản chất và vai trò của ngôn ngữ chứ không phải là để có chứng chỉ xin việc hay
do yêu cầu công việc, etc. Và khi mình hỏi mục tiêu trong ba tháng tới, sáu tháng và một năm tới
của bạn gì, các bạn ấy vẫn trả lời bằng câu trả lời đó. Đó một câu trả lời không sai nhưng
chưa tối ưu lắm . Tất cả mọi mục tiêu chúng ta đặt ra nên đầy đủ tính định lượng định
tính. Có như vậy đường đi tới đích của bạn mới trở nên rõ ràng và tiết kiệm nhiều thời gian hơn.
Trong việc học Tiếng Anh, Toeic một thước đo tuyệt vời mang đầy đủ cả hai thuộc tính đó
cho các mục tiêu của chúng ta.
Note mình viết hôm nay sẽ gồm các thông tin cần thiết cho kỳ thi Toeic, Chiến lược thợ săn cho
Part I, Part II, Part III Part 4 trong đó gồm chiến lược tiếp cận bài thi tổng thể, trong mỗi
phần sẽ gồm có chiến lược chung (Overview) và Chiến lược cụ thể cho từng Part.
Chiến Lược thợ săn Toeic – BVH 14.04.2014 Page 1
Chiến lược săn toic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược săn toic - Người đăng: Hoàng Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chiến lược săn toic 9 10 43