Ktl-icon-tai-lieu

Cụm từ tiếng anh hay

Được đăng lên bởi nathisfam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁC CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY - HỮU ÍCH KHI GIAO TIẾP
Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
Little by little: Từng li, từng tý
Let me go: Để tôi đi
Let me be: Kệ tôi
Long time no see: Lâu quá không gặp
Make yourself at home: Cứ tự nhiên
Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên
My pleasure: Hân hạnh
More recently,…: gần đây hơn,….
Make best use of: tận dụng tối đa
Nothing: Không có gì
Nothing at all: Không có gì cả
No choice: Không có sự lựa chọn
No hard feeling: Không giận chứ
Not a chance: Chẳng bao giờ
Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ
No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường
No more: Không hơn
No more, no less: Không hơn, không kém
No kidding?: Không đùa đấy chứ?
Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
none of your business: Không phải chuyện của anh
No way: Còn lâu
No problem: Dễ thôi
No offense: Không phản đối
Not long ago: cách đây không lâu
out of order: Hư, hỏng
out of luck: Không may
out of question: Không thể được
out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình
out of touch: Không còn liên lạc
One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác
One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác
Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
Poor thing: Thật tội nghiệp
So?: Vậy thì sao?
So so: Thường thôi
So what?: Vậy thì sao?
Stay in touch: Giữ liên lạc
Step by step: Từng bước một
See?: Thấy chưa?
Sooner or later: Sớm hay muộn
Shut up!: Im Ngay
That's all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi

Too good to be true: Thiệt khó tin
Too bad: Ráng chiụ
The sooner the better: Càng sớm càng tốt
Take it or leave it: Chịu hay không
There is no denial that…: không thể chối cãi là…
Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
What is mentioning is that…: điều đáng nói là ….
What is more dangerous,...: nguy hiểm hơn là
Well?: Sao hả?
Well then: Vậy thì
Who knows: Ai biết
Way to go: Khá lắm, được lắm
Why not ?: Sao lại không?
You see: Anh thấy đó

Tiếc quá! ----> What a pity!
Quá tệ ---> Too bad!
Nhiều rủi ro quá! ----> It's risky!
Cố gắng đi! ----> Go for it!
Vui lên đi! ----> Cheer up!
Bình tĩnh nào! ----> Calm down!
Tuyệt quá ----> Awesome
Kỳ quái ----> Weird
Đừng hiểu sai ý tôi ----> Don't get me wrong
Chuyện đã qua rồi ----> It's over
Sounds fun! Let's give it a try! ----> Nghe có vẻ hay đấy, ta thử nó (vật)
xem sao
Nothing's happened yet ----> Chả thấy gì xảy ra cả
That's strange! ----> Lạ thật
I'm in no mood for ... ----> Tôi không còn tâm trạng nào để mà ... đâu
Here comes everybody else ---> Mọi người đã tới ...
CÁC C M T TI NG ANH HAY - H U ÍCH KHI GIAO TI P
Last but not least: Sau cùng nh ng không kém ph n quan tr ngư
Little by little: T ng li, t ng tý
Let me go: tôi iĐể đ
Let me be: K tôi
Long time no see: Lâu quá không g p
Make yourself at home: C t nhiên
Make yourself comfortable: C t nhiên
My pleasure: Hân h nh
More recently,…: g n ây h n,…. đ ơ
Make best use of: t n d ng t i a đ
Nothing: Không có gì
Nothing at all: Không có gì c
No choice: Không có s l a ch n
No hard feeling: Không gi n ch
Not a chance: Ch ng bao gi
Now or never: Bây gi ho c không bao gi
No way out/dead end: không l i thoát, cùng ng đườ
No more: Không h nơ
No more, no less: Không h n, không kémơ
No kidding?: Không ùa y ch ?đ đấ
Never say never: ng bao gi nói ch ng bao giĐừ
none of your business: Không ph i chuy n c a anh
No way: Còn lâu
No problem: D thôi
No offense: Không ph n i đố
Not long ago: cách ây không lâuđ
out of order: H , h ngư
out of luck: Không may
out of question: Không th c đượ
out of the blue: B t ng , b t thình lình
out of touch: Không còn liên l c
One way or another: Không b ng cách này thì b ng cách khác
One thing lead to another: H t chuy n này n chuy n khácế đế
Piece of cake: D thôi mà, d t
Poor thing: Th t t i nghi p
So?: V y thì sao?
So so: Th ng thôiườ
So what?: V y thì sao?
Stay in touch: Gi liên l c
Step by step: T ng b c m t ướ
See?: Th y ch a? ư
Sooner or later: S m hay mu n
Shut up!: Im Ngay
That's all: Có th thôi, ch v y thôiế
Cụm từ tiếng anh hay - Trang 2
Cụm từ tiếng anh hay - Người đăng: nathisfam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cụm từ tiếng anh hay 9 10 694