Ktl-icon-tai-lieu

Cùng nhau học tiếng Nhật - Lesson1

Được đăng lên bởi Nguyen Van Dung Nguyen
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2335 lần   |   Lượt tải: 7 lần
に ほ ん ご

やさしい日本語
Cùng nhau học tiếng Nhật

Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật・・・・・・・・・ 2
Japan, My Love – Nƣớc Nhật tôi mến yêu ・・・・・ 5
Thành ngữ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
Tục ngữ Nhật bản

~Bốn mùa trong thơ haiku~・・・70

Bảng biến đổi các thể của động từ

・・・・・・・・72

Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA ・・・・・・74
Bảng chữ cái và cách phiên âm

-1-

・・・・・・・・・76

Hà Trang xin chào quý vị thính giả.
Hà Trang rất vui sẽ đƣợc cùng quý vị làm quen và thực hành các mẫu câu cơ bản
và thƣờng gặp trong hội thoại tiếng Nhật, thông qua bộ phim “Nƣớc Nhật tôi mến yêu”.

Quỳnh Chi sẽ giới thiệu cùng quý vị một số thành ngữ & thơ haiku của Nhật Bản.
Hy vọng và xin chúc quý vị sẽ cảm thấy hứng thú với những bài học này.

Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật.
Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nhật ?
Đƣợc biết là ngoài khoảng 128 triệu ngƣời Nhật nói tiếng Nhật nhƣ tiếng mẹ đẻ, còn có khoảng
3 triệu ngƣời nƣớc ngoài cũng đang sử dụng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nhật.
Để học nói tiếng Nhật, thật ra không khó lắm. Về mặt phát âm, tiếng Nhật chỉ có năm nguyên
âm với khoảng mƣời mấy phụ âm, âm nào cũng tƣơng đối giản dị, dễ phát âm.
Chữ viết của tiếng Nhật chủ yếu dùng ba thứ chữ. Đó là Kanji hay chữ Hán là loại chữ biểu ý đã
đƣợc du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, và chữ Hiragana là chữ biểu âm
riêng của Nhật Bản, và chữ Katakana cũng là một loại chữ biểu âm , chủ yếu là để ghi chép các từ ngữ
của nƣớc ngoài. Hai mặt chữ Hiragana và Katakana đƣợc đặt ra dựa theo chữ Kanji , mỗi loại đều có 46
mẫu tự. Ngƣời ta cho rằng chỉ cần khoảng 2000 chữ Kanji là đủ để dùng trong cuộc sống hằng ngày.

-2-

Tiếng Nhật khó ở điểm phải biết tùy lúc mà sử dụng ba loại chữ Kanji, Hiragana và Katakana vừa
kể, sao cho đúng cách. Kanji chủ yếu đƣợc dùng để viết các danh từ, động từ hay tính từ trong phần
chính của một câu văn. Katakana dùng để viết các từ vay mƣợn của nƣớc ngoài, hay để viết các từ tƣợng
thanh hoặc tƣợng hình; còn các từ khác đƣợc viết bằng chữ Hiragana.
Về đặc điểm của tiếng Nhật, có thể nói tiếng Nhật tiếp thu rất nhiều từ ngữ của nƣớc ngoài. Từ
xƣa ngƣời Nhật đã tiếp thu vào tiếng Nhật rất nhiều từ ngữ trong tiếng Trung Quốc cùng với chữ Kanji.
Rồi từ thế kỷ thứ 16, tiếng Nhật có thêm rất nhiều từ ngữ từ các thứ tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
tiếng Ả rập, tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Ngoài ra Nhật Bản có nền văn hóa chú trọng đến những biến đổi thời tiết qua bốn mùa Xuân Hạ
Thu Đông. Chúng tôi sẽ dành bốn bài học để giới thiệu cảm nhận về t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cùng nhau học tiếng Nhật - Lesson1 - Người đăng: Nguyen Van Dung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Cùng nhau học tiếng Nhật - Lesson1 9 10 550