Ktl-icon-tai-lieu

Dạng phủ định trong tiếng Nhật có gì lạ

Được đăng lên bởi motcaidongho
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG NHẬT CÓ
GÌ LẠ?
Đăng ngày: 15-06-2012, 11:12 | Danh mục: Bài viết Tạp chí » Năm 2007 » Số 10
Thông thưòng cách nói phủ định của một ngôn ngữ nào đó đều có nghĩa phủ định. Thí
dụ "Dịp hè năm nay tôi không đi đâu cả. "(Kotoshino natsuyasumi, dokoemo
ikimasen.). Câu tiếng Việt cũng như câu tiếng Nhật đều có nghĩa phủ định "không đi".
Nhưng nếu nói "Sao anh lại không đi đâu cả ? "(Dooshite dokoemo ikimasen ka ?) thì
câu tiếng Việt và câu tiếng Nhật đều là câu hỏi phủ định, nhưng ý nghĩa lại là "khuyên
nhủ", có nghĩa là "Anh nên đi đâu nghỉ ngơi cho thoải mái chứ." Nếu dạng phủ định
trong tiếng Nhật và tiếng Việt giống nhau như thế này thì chẳng có điều gì đáng nói.
Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật, tôi nhận thấy người Nhật rất hay
dùng cách nói phủ định. Nhiều trường hợp cách dùng phủ định của người Nhật không
tương đương với cách dùng phủ định của người Việt. Chính vì vậy tôi xin nêu những
dạng phủ định trong tiếng Nhật có đối chiếu so sánh với tiếng Việt tìm ra những điểm
khác nhau để người học có thể hiểu đúng cách nói phủ định của người Nhật và tránh
được những sự hiểu lầm không cần thiết.
I. Dạng câu hỏi phủ định
1. Tương đương với câu hỏi khẳng định
Người Nhật thường hay dùng câu hỏi phủ dịnh (dùng động từ phủ định) cho câu hỏi
nhẹ nhàng hơn thôi, chứ không có ý hỏi phủ định.
Thí dụ:
a) ::::::::::::::

Anh cùng đi ăn với tôi chứ ?
b) :::::::::::::::::

Em cùng đi xem phim với anh chứ ?
c) :う::::::::::::::::

Thế nào ? Đi cùng anh chứ ?
Ba câu trên mặc dù các động từ đều dùng dạng phủ định, nhưng ý nghĩa câu hỏi rất
nhẹ nhàng, thân mật. Nếu không hiểu cách nói nhẹ nhàng này của người Nhật thì rất

dễ dịch nghĩa theo ngữ pháp đơn thuần sang câu tiếng Việt là : "Không ăn cùng à ? "
"Không đi xem phim cùng à ? " "Thế nào ? Không đi cùng à ?". Đây là cách trực dịch
mà không hiểu cách nói của người Nhật. Cách hỏi của ba câu tiếng Nhật thí dụ kể trên
hoàn toàn rất nhẹ nhàng, thân mật, chứ không có nghĩa khô cứng như kiểu tra hỏi của
cách dịch ra tiếng Việt kể trên.
2. Dùng với nghĩa khuyên nhủ: - V-nai (ka)
Thí dụ :
a) ::::::::::::::::::

Lần tới chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết chứ nhỉ ?
b) :::::::::::::

Thôi chúng ta uống cốc trà chứ nhỉ ?
c) :::::::::::::

Chúng ta có ghé vào một chút không ?
Cách nói trên có nghĩa khuyên nhủ bạn mình bằng động từ thể hiện hành vi ý chí. Tất
nhiên có thể dùng V-nai (ka) (Cách nói thân mật) hay V-masen (ka) (cách nói lịch sự).
Thông thường người nói lên giọng cao ở cuối câu và cũng ...
DẠNG PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG NHẬT CÓ
GÌ LẠ?
Đăng ngày: 15-06-2012, 11:12 | Danh mục: Bài viết Tạp chí » Năm 2007 » Số 10
Thông thưòng cách nói phủ định của một ngôn ngữ nào đó đều có nghĩa phủ định. Thí
dụ "Dịp hè năm nay tôi
không đi đâu cả
. "(Kotoshino natsuyasumi,
dokoemo
ikimasen
.). Câu tiếng Việt cũng như câu tiếng Nhật đều có nghĩa phủ định "không đi".
Nhưng nếu nói "Sao anh lại không đi đâu cả ? "(Dooshite dokoemo ikimasen ka ?) thì
câu tiếng Việt và câu tiếng Nhật đều là câu hỏi phủ định, nhưng ý nghĩa lại là "khuyên
nhủ", có nghĩa là "Anh nên đi đâu nghỉ ngơi cho thoải mái chứ." Nếu dạng phủ định
trong tiếng Nhật và tiếng Việt giống nhau như thế này thì chẳng có điều gì đáng nói.
Qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật, tôi nhận thấy người Nhật rất hay
dùng cách nói phủ định. Nhiều trường hợp cách dùng phủ định của người Nhật không
tương đương với cách dùng phủ định của người Việt. Chính vì vậy tôi xin nêu những
dạng phủ định trong tiếng Nhật có đối chiếu so sánh với tiếng Việt tìm ra những điểm
khác nhau để người học có thể hiểu đúng cách nói phủ định của người Nhật và tránh
được những sự hiểu lầm không cần thiết.
I. Dạng câu hỏi phủ định
1.
Tương đương với câu hỏi khẳng định
Người Nhật thường hay dùng câu hỏi phủ dịnh (dùng động từ phủ định) cho câu hỏi
nhẹ nhàng hơn thôi, chứ không có ý hỏi phủ định.
Thí dụ
a) ::::::::::::::
Anh cùng đi ăn với tôi chứ ?
b) :::::::::::::::::
Em cùng đi xem phim với anh chứ ?
c) ::::::::::::::::
Thế nào ? Đi cùng anh chứ ?
Ba câu trên mặc dù các động từ đều dùng dạng phủ định, nhưng ý nghĩa câu hỏi rất
nhẹ nhàng, thân mật. Nếu không hiểu cách nói nhẹ nhàng này của người Nhật thì rất
Dạng phủ định trong tiếng Nhật có gì lạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng phủ định trong tiếng Nhật có gì lạ - Người đăng: motcaidongho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Dạng phủ định trong tiếng Nhật có gì lạ 9 10 653