Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học B1 châu âu

Được đăng lên bởi minhchien201-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2265 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Chương trình ôn thi Tiếng Anh cấp độ B1
Mã học phần:
Số tín chỉ: 8 TC
Đào tạo trình độ: Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.
Giảng dạy cho học viên Cao học khối ngành Nuôi trồng, Chế Biến, Cơ khí và
QT Kinh Doanh.
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh A2
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Kỹ năng Nghe : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Nói : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Đọc : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Viết : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
2. Tóm tắt nội dung học phần
2.1 Học phần Kỹ năng nghe ( Listening skill )
Học phần cung cấp cho người học cơ hội thực hành làm các bài thi nghe theo
cấp độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên chiến lược và kỹ thuật nghe 5 đoạn hội
thoại ngắn và đánh dấu vào 5 bức tranh/ hình ảnh đúng; nghe một đoạn hội thoại dài
để chọn 5 câu Đúng hoặc Sai so với nội dung; nghe một đoạn độc thoại ngắn rồi đánh
dấu vào 5 đồ vật/ sự việc. Ngoài ra, học viên phải có kỹ thuật Nghe một đoạn hội thoại
hay độc thoại và điền vào chỗ trống. Chủ đề chính của các bài thi bao gồm: chủ đề
hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, nơi làm việc, sở thích, trường học, công
việc. Kết thúc khóa học, học viên có kỹ năng làm bài thi nghe cấp độ B1.
2.2. Học phần Kỹ năng Nói ( Speaking Skill )
Học phần cung cấp cho người học môi trường để thực hành các bài thi nói theo
cấp độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng tự trình bày về tiểu sử bản thân, và
trình bày 1 chủ đề với bố cục rõ ràng bao gồm giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết
luận. Ngoài ra, thí sinh phải biết trả lời các câu hỏi, vấn đề có liên quan đến chủ đề vừa
trình bày; phải trình bày được quan điểm và đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của
mình. Các chủ đề chính của bài thi bao gồm: thông tin về bản thân và công việc hàng
ngày, sở thích, thể thao, mua sắm, âm nhạc, văn hóa ẩm thực.…và các đề tài quen
thuộc trong lĩnh vực công việc, nghiên cứu của mình. Kết thúc khóa học, học viên có
kỹ năng làm bài thi nói cấp độ B1.
2.3. Học phần Kỹ năng Đọc ( Reading Skill )
Học phần cung cấp cho người học cơ hội luyện các bài thi đọc hiểu theo cấp độ
B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng đọc hiểu một câu đơn hoặc câu phức,
1

bảng quảng cáo, bảng báo hiệu, các đoạn mô tả ngắn với các chủ đề liên quan đến đời
sống hàng ngày. Ngoài ra, học viên còn có kỹ năng đọc báo, tạp chí dạng phổ biến
kiến thức thường thấy trong đời sống hàng ngày và trả lời các câu hỏi theo cá...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Chương trình ôn thi Tiếng Anh cấp độ B1
Mã học phần:
Số tín chỉ: 8 TC
Đào tạo trình độ: Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.
Giảng dạy cho học viên Cao học khối ngành Nuôi trồng, Chế Biến, Cơ khí
QT Kinh Doanh.
Học phần tiên quyết: Tiếng Anh A2
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Kỹ năng Nghe : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Nói : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Đọc : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
- Kỹ năng Viết : 30 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành
2. Tóm tắt nội dung học phần
2.1 Học phần Kỹ năng nghe ( Listening skill )
Học phần cung cấp cho người học hội thực hành làm các i thi nghe theo
cấp độ B1; cụ thể cung cấp cho học viên chiến ợc kỹ thuật nghe 5 đoạn hội
thoại ngắn đánh dấu vào 5 bức tranh/ hình ảnh đúng; nghe một đoạn hội thoại dài
để chọn 5 câu Đúng hoặc Sai so với nội dung; nghe một đoạn độc thoại ngắn rồi đánh
dấu vào 5 đồ vật/ sự việc. Ngoài ra, học viên phải có kỹ thuật Nghe một đoạn hội thoại
hay độc thoại điền vào chỗ trống. Chủ đề chính của các bài thi bao gồm: chủ đề
hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, nơi làm việc, sở thích, trường học, công
việc. Kết thúc khóa học, học viên có kỹ năng làm bài thi nghe cấp độ B1.
2.2. Học phần Kỹ năng Nói ( Speaking Skill )
Học phần cung cấp cho người học môi trường để thực hành các bài thi nói theo
cấp độ B1; cụ thể là cung cấp cho học viên kỹ năng tự trình bày về tiểu sử bản thân, và
trình bày 1 chủ đề với bố cục ràng bao gồm giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết
luận. Ngoài ra, thí sinh phải biết trả lời các câu hỏi, vấn đề có liên quan đến chủ đề vừa
trình bày; phải trình bày được quan điểm đưa ra lẽ để bảo vệ quan điểm của
mình. Các chủ đề chính của bài thi bao gồm: thông tin về bản thân công việc hàng
ngày, sở thích, thể thao, mua sắm, âm nhạc, văn hóa ẩm thực.…và các đề tài quen
thuộc trong lĩnh vực công việc, nghiên cứu của mình. Kết thúc khóa học, học viên
kỹ năng làm bài thi nói cấp độ B1.
2.3. Học phần Kỹ năng Đọc ( Reading Skill )
Học phần cung cấp cho người học cơ hội luyện các bài thi đọc hiểu theo cấp độ
B1; cụ thể cung cấp cho học viên kỹ năng đọc hiểu một câu đơn hoặc câu phức,
1
Đề cương học B1 châu âu - Trang 2
Đề cương học B1 châu âu - Người đăng: minhchien201-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương học B1 châu âu 9 10 4