Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4

Được đăng lên bởi duonglanh24386-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HKI K.4

I.NEW WORD:
- good morning:chào buổi sáng
- good afternoon: chào buổi chiều
- good evening:chào buổi tối
- good night:chúc ngủ ngon
- good bye/bye:tạm biệt
- boy: con trai
- girl:con gái
- Mr: ông
- Mrs: bà
* các tính từ chỉ trạng thái:
- bored: chán
- well: tốt
- ok: ổn
- happy:vui. Hạnh phúc
*tên các nước:
- Vietnam: nước việt nam
- Japan:nước nhật bản
- America: nước mĩ
- Australia: nước úc
- England: nước anh
* quốc tịch:
- Chinese: người trung quốc
- Vietnamese: người việt nam
- Japanese: người nhật.
- American: người mĩ.
- English: người anh
- Australian: người úc
* birthday: sinh nhật
- in: vào
- and: và
- back: trở về
- again: lại , nữa
*các thứ:
- first(1st) : ngày 1.
- second(2nd) : ngày 2.
- third(3rd): ngày 3.
- fourth(4th): ngày 4.
- fifth(5th): Ngày 5

* các tháng:
- January: tháng1
- February: tháng 2
- March : tháng 3
- April
: tháng 4
- May
: tháng 5
- June:
: tháng 6
- July
: tháng 7
- August
: tháng 8
- September : tháng 9
- October : tháng 10
- Novembe : tháng 11
- December : tháng 12
* thing: các điều, việc
- look: nhìn
- can: có thể
- can’t = can not: không thể
*các động từ chỉ hoạt động:
- dance: nhảy
- swim: bơi
- draw: vẽ
- fly: bay
- run:chạy
- walk: đi bộ
- cook: nấu ăn
- collect toy: sưu tập đồ chơi
- speak English: nói tiếng anh
- use a computer: sử dụng máy tính
- ride a bike: đi xe đạp
- play the piano: chơi đàn piano
- play chess; chơi cờ
- play badminton: chơi cầu long
- play football: chơi bóng đá
*like: thích
- love:yêu
- lesson: bài
- favourite: yêu thích
- village: làng,xã

- grade/class: lớp
- Music:âm nhạc
- address: địa chỉ
-Art: mĩ thuật
- street:đường, phố
- Maths: môn toán
* subject: môn học
- Vietnamese: tiếng việt
-PE(physical education)thể dục
- English: tiếng anh
IT(information technology)tin học
- science:khoa học
II.STRUCTURE:
1.good morning, Mr green
2. how are you? Bạn khỏe không? I’m ok.TÔI ỔN
3.where are you from?Bạn từ đâu đến?I’m fromVietnam.tôi đến từ việt nam
4.what’s his full name? tên đầy đủ của cậu ấy là gì?
his full name is Tom Green.tên đầy đủ của cậu ấy là Tom Green
5.what’s her full name? tên đầy đủ của cô ấy là gì?
Her full name is Linda Brown.tên đầy đủ của cô ấy là Linda Brown
6. when is your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?
It’s in May.vào tháng năm
7.what’s the date today? Hôm nay là ngày bao nhiêu?
It’s the second of October
8. what can you do? Bạn có thể làm gì?
I can sing and dance.tôi có thể hát và nhảy.
9. can you play badminton?ban có thể chơi cầu...
ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH HKI K.4
I.NEW WORD:
- good morning:chào buổi sáng
- good afternoon: chào buổi chiều
- good evening:chào buổi tối
- good night:chúc ngủ ngon
- good bye/bye:tạm biệt
- boy: con trai
- girl:con gái
- Mr: ông
- Mrs: bà
* các tính từ chỉ trạng thái:
- bored: chán
- well: tốt
- ok: ổn
- happy:vui. Hạnh phúc
*tên các nước:
- Vietnam: nước việt nam
- Japan:nước nhật bản
- America: nước mĩ
- Australia: nước úc
- England: nước anh
* quốc tịch:
- Chinese: người trung quốc
- Vietnamese: người việt nam
- Japanese: người nhật.
- American: người mĩ.
- English: người anh
- Australian: người úc
* birthday: sinh nhật
- in: vào
- and: và
- back: trở về
- again: lại , nữa
*các thứ:
- first(1
st
) : ngày 1.
- second(2
nd
) : ngày 2.
- third(3
rd
): ngày 3.
- fourth(4
th
): ngày 4.
- fifth(5
th
): Ngày 5
* các tháng:
- January: tháng1
- February: tháng 2
- March : tháng 3
- April : tháng 4
- May : tháng 5
- June: : tháng 6
- July : tháng 7
- August : tháng 8
- September : tháng 9
- October : tháng 10
- Novembe : tháng 11
- December : tháng 12
* thing: các điều, việc
- look: nhìn
- can: có thể
- can’t = can not: không thể
*các động từ chỉ hoạt động:
- dance: nhảy
- swim: bơi
- draw: vẽ
- fly: bay
- run:chạy
- walk: đi bộ
- cook: nấu ăn
- collect toy: sưu tập đồ chơi
- speak English: nói tiếng anh
- use a computer: sử dụng máy tính
- ride a bike: đi xe đạp
- play the piano: chơi đàn piano
- play chess; chơi cờ
- play badminton: chơi cầu long
- play football: chơi bóng đá
*like: thích
- love:yêu
- lesson: bài
- favourite: yêu thích
- village: làng,xã
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 - Người đăng: duonglanh24386-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 9 10 482