Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 9

Đề số 1:
1. Dùng từ chỉ định để viết lại các câu dưới đây :

(1) 他们把我送到医院了。(被)
(2) 我们班批评他一顿了。(叫)
(3) 这个学生既很热情,也很聪明。(既...又)
(4) 这本书他借走了。(让)
(5) 你应该懂这种道理。(难道...吗?)

2. Sắp xếp từ ngữ cho sẵn thành câu.
(1) 他

昨天

是

河内 的 到

(2) 这个东西

又

既

(3) 你 喜欢 书
(4) 种 这

看

便宜
吗 不是

办法 是

(5) 比 我 他

小

好看

好

岁

想

三

3. Đổi các câu dưới đây thành câu phủ định.
(1) 他身体像以前那样好。

(2) 我是在书店买这本书的。
(3) 这支钢笔是我姐姐给的。
(4) 她是骑车来的。
(5) 这把椅子刚擦过。

1

我

出来 的

4. Điền dấu “√” vào câu đúng và dấu “x” vào câu sai.

(1) 今天比昨天很热。( )
(2) 虽然他已经老了,可是身体还很好。( )
(3) 如果你有空儿,可以借这本书看看。( )
(4) 现在,这个问题被解决了。 ( )
(5) 你们是在哪儿照的相? ( )
5. Viết đoạn văn theo chủ đề “一次汉语晚会”.
* Gợi ý : - Thời gian và địa điểm tổ chức dạ hội Hán ngữ
- Thành phần tham gia dạ hội
- Chương trình dạ hội
-

- Cảm nghĩ của em về lần dạ hội Hán ngữ đó.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K I LP 9
Đề s 1:
1. Dùng t ch định để viết li các câu dưới đây :
(1) 他们把我送到医院了。()
(2) 我们班批评他一顿了。()
(3) 这个学生既很热情,也很聪明。(...)
(4) 这本书他借走了。()
(5) 你应该懂这种道理。(难道...吗?)
2. Sp xếp t ng cho sn thành câu.
(1) 昨天 河内
(2) 这个东西 便宜 好看
(3) 喜欢 不是
(4) 办法 出来
(5)
3. Đổi các câu dưới đây thành câu ph định.
(1)
他身体像以前那样好。
(2) 我是在书店买这本书的。
(3) 这支钢笔是我姐姐给的。
(4) 她是骑车来的。
(5) 这把椅子刚擦过。
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Trung Quốc 9 10 980