Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ II LỚP 8

Đề số 1 :
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (3 lần) và điền trống.

上星期我和一个中国朋友去书店买词典。 那个书店有. . . . . . .
词典。有汉语的、英语的、法语的、俄语的和日语的等等。我买了一
本汉语词典,也给同学们买了几张地图。我给秋水买的是. . . . . . .
地图,给王兰买的是. . . . . . . .地图, 给阮山买的是. . . . . . . .地图。
我的中国朋友也买了一本词典。那是. . . . . . . .词典。
2. Hãy chỉ rõ loại bổ ngữ trong các câu dưới đây :
1. 虽然工作很忙,但是老师交给他的练习他都努力做完。
2. 经过一年的努力,现在小阮说汉语说得很流利。
3. 这么高的城墙,我跳不上去。
4. 昨天他们坐飞机坐了三个半小时才到达北京。
5. 这些椅子同学们都搬进教室里去了。

3. Lựa chọn từ ngữ thích hợp điền trống.

有点儿

为

不

得

力量 来得及

一点儿

(1)因为我坐. . . . . . . 很远,所以听. . . . . . .见他们说的话。
(2)我们应该好好儿地学习,. . . . .祖国贡献出全部 . . . . . . .。
(3)你好像 . . . . . . . .累了,别再跑了。
(4)他急. . . . . . .连早饭也没. . . . . . .吃就上班了。
(5)这张桌子比较小,应该换一张大. . . . . . . 。
1

得

4. Chọn đáp án đúng.

(1)外面正在下雨,出去时千万别忘带雨伞。
Câu này có nghĩa là :

A. 出去时,不要带雨伞。
B. 出去时,忘了带雨伞。
C.出去时,一定要带雨伞。

(2)爷爷说这本词典很不错,就是字儿太小了。
Câu này có nghĩa là :

A. 这本词典很好。
B. 这本词典不太好,因为字儿太小了。
C. 这本词典很好,但是字儿太小了。

(3)我在学校门口等了半天,也没见到他。
Câu này có nghĩa là :

A. 我在学校门口等了很长时间。
B. 我在学校门口等了一个上午。
C.我在学校门口等了半天。

(4)这种苹果好吃是好吃,就是贵了点儿。
Câu này có nghĩa là :

A. 这种苹果又好吃又便宜。
B. 这种苹果虽然好吃,但是有点儿贵。
C. 这种苹果贵点儿没关系,只要质量好就行。

(5)我们班的游泳队在全校数一数二。
Câu này có nghĩa là :
A. 我们班的游泳队是全校游泳队中最好的。
B. 我们班的游泳队是全校游泳队中比较好的。
C. 我们班的游泳队是全校游泳队中列一、列二。

2

5. Đánh dấu “×” vào câu sai và sửa lại cho đúng.

(1)阮山很热情地教我,但是现在我还不能游泳。( )
(2)他教我学汉语很热情,所以我进步很快。( )
(3)只有不断地锻炼身体,才能保持身体的健康。( )
(4)那张地图是我昨天送给大卫的。( )
(5)我们学习和劳动为祖国和人民。( )

3

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K II LP 8
Đề s 1
:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (3 ln) và đin trng.
上星期我和一个中国朋友去书店买词典。 那个书店有. . . . . . .
词典。有汉语的、英语的、法语的、俄语的和日语的等等。我买了一
本汉语词典,也给同学们买了几张地图。我给秋水买的是. . . . . . .
地图,给王兰买的是. . . . . . . .地图, 给阮山买的是. . . . . . . .地图。
我的中国朋友也买了一本词典。那是. . . . . . . .词典。
2. Hãy ch rõ loi b ng trong các câu dưới đây :
1.
虽然工作很忙,但是老师交给他的练习他都努力做完
2.
经过一年的努力,现在小阮说汉语说得很流利
3.
这么高的城墙,我跳不上去
4.
昨天他们坐飞机坐了三个半小时才到达北京。
5.
这些椅子同学们都搬进教室里去了。
3. La chn t ng thích hp đin trng.
有点儿 力量 来得及 一点儿
1)因为我坐. . . . . . . 很远,所以听. . . . . . .见他们说的话。
2)我们应该好好儿地学习,. . . . .祖国贡献出全部 . . . . . . .
3)你好像 . . . . . . . .累了,别再跑了。
4)他急. . . . . . .连早饭也没. . . . . . .吃就上班了。
5)这张桌子比较小,应该换一张大. . . . . . .
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Trung Quốc 9 10 926