Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 2 năm 2013

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 2
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG 2

SECTION 1: WHAT’S THE ORDER?

Question 1:

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

=========================================================================

Question 8

Question 9

Question 10

SECTION 2: FILL THE BLANK

Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 7:

Question 5:

Question 8:

Question 6:

Question 9:

Question 10:

=========================================================================

SECTION 3: SAFE DRIVING

Question 1:

Question 2:

Question 3:

=========================================================================

Question 4:

Question 5:

Question 6:

SECTION 4: LISTENING

=========================================================================

...
=========================================================================
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 2
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG 2
SECTION 1: WHAT’S THE ORDER?
Question 1:
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 2 năm 2013 - Trang 2
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 2 năm 2013 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 2 năm 2013 9 10 247