Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm 2013

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 – ROUND 5
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG 5

SECTION 1: DEFEAT GOALKEEPER

Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10

SECTION 2: COOL PAIR MATCHING

SECTION 3: FILL THE BLANK

Question 1:

Question 4:
Question 8:

Question 2:

Question 5:
Question 9:

Question 3:

Question 6:
Question 10:
Question 7:

SECTION 4: LISTENING
(Video kèm theo bài)

...
ENGLISH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE GRADE 5 ROUND 5
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 5 - VÒNG 5
SECTION 1: DEFEAT GOALKEEPER
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm 2013 - Trang 2
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm 2013 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm 2013 9 10 369