Ktl-icon-tai-lieu

đối chiếu câu đơn câu ghép trong tiếng Anh và tiếng Việt

Được đăng lên bởi tiengnga
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đối chiếu câu
1. Trong tiếng Anh
a- Câu ghép

Loại câu cơ bản trong tiếng Anh là câu đơn. Câu đơn là câu chỉ bao gồm một mệnh đề độc
lập, không có liên từ như and, but, or, vv..., được dùng để miêu tả một sự vật, hiện tượng, ý
tưởng hoặc đưa ra nghi vấn, thắc mắc.
Đây là loại câu đầu tiên trẻ em được dạy và loại câu được dùng phổ biến nhất trong văn nói
thuộc mọi lứa tuổi. Trong văn viết câu đơn được dùng để tập trung sự chú ý và đưa ra kết luận
cuối cùng của một cuộc tranh cãi. Nhưng các bạn hãy lưu ý không nên dùng quá nhiều câu đơn
trong văn viết, bởi điều đó sẽ làm phong cách viết của các bạn giống trẻ con.
Câu đơn có thể chỉ là một từ. Tuy nhiên, thông thường một câu đơn sẽ gồm có chủ ngữ và vị
ngữ, trong đó vị ngữ thường có bổ ngữ đi kèm. Các bạn hãy quan sát những câu dưới đây, tuy
rằng độ ngắn dài và thành phần khác nhau nhưng chúng đều là câu đơn bởi các câu đều được
cấu thành bởi một mệnh đề độc lập:
Melt!
Ice melts.
The ice melts quickly.
The ice on the river melts quickly under the warm March sun.
Lying exposed without its blanket of snow, the ice on the
river melts quickly under the warm March sun.

2.Một câu có chủ ngữ hoặc vị ngữ kép vẫn được xếp vào loại câu đơn. Các bạn hãy quan sát
những ví dụ dưới đây để thấy rõ điều đó:
VÍ DỤ
The brown dog with the red collar always barks loudly.
The dog barked and growled loudly.

You and your friends can see the mountain on your next trip.
You can see the mountain and climb to the top.
Peter and Sue visited the museum last Saturday.
"Early to rise and early to bed makes a male healthy and wealthy and deal"
(James Thurber)
Chú ý:
1. Chủ từ của một câu đơn (một mệnh đề độc lập) có thể là một “chủ từ kép”
Inflation and drought drove some farmers to bankruptcy that year.
(Lạm phát và hạn hán đã khiến nhiều nông dân vỡ nợ vào năm đó)
Dust, heat, and scorpions were part of the daily routine.
(Bụi, nóng bức và bọ cạp là một phần của cuộc sống thường ngày)
What he wanted and what he received were two different things
(Điều anh ta muốn và thứ anh ta nhận được thì khác nhau)
2. Vị ngữ của một câu đơn (một mệnh đề độc lập) cũng có thể là một “vị ngữ
kép”
Ray read and studied in the library. (Ray đọc và học trong thư viện)
He had searched all afternoon but had found nothing. (Anh ta đã tìm cả buổi
chiều nhưng không tìm thấy gì cả)
3. Một câu đơn (một mệnh đề độc lập) còn có thể vừa có “chủ ngữ kép” vừa có
“vị ngữ kép”
Rangers and loggers explore and protect the forest.
(Các nhân viên lâm nghiệp và các tiều phu k...
Đối chiếu câu
1. Trong tiếng Anh
a- Câu ghép
Loại câu cơ bản trong tiếng Anh là câu đơn. Câu đơn là câu chỉ bao gồm một mệnh đề độc
lập, không có liên từ như and, but, or, vv..., được dùng để miêu tả một sự vật, hiện tượng, ý
tưởng hoặc đưa ra nghi vấn, thắc mắc.
Đây là loại câu đầu tiên trẻ em được dạy và loại câu được dùng phổ biến nhất trong văn nói
thuộc mọi lứa tuổi. Trong văn viết câu đơn được dùng để tập trung sự chú ý và đưa ra kết luận
cuối cùng của một cuộc tranh cãi. Nhưng các bạn hãy lưu ý không nên dùng quá nhiều câu đơn
trong văn viết, bởi điều đó sẽ làm phong cách viết của các bạn giống trẻ con.
Câu đơn có thể chỉ là một từ. Tuy nhiên, thông thường một câu đơn sẽ gồm có chủ ngữ và vị
ngữ, trong đó vị ngữ thường có bổ ngữ đi kèm. Các bạn hãy quan sát những câu dưới đây, tuy
rằng độ ngắn dài và thành phần khác nhau nhưng chúng đều là câu đơn bởi các câu đều được
cấu thành bởi một mệnh đề độc lập:
Melt!
Ice melts.
The ice melts quickly.
The ice on the river melts quickly under the warm March sun.
Lying exposed without its blanket of snow, the ice on the
river melts quickly under the warm March sun.
2.Một câu có chủ ngữ hoặc vị ngữ kép vẫn được xếp vào loại câu đơn. Các bạn hãy quan sát
những ví dụ dưới đây để thấy rõ điều đó:
VÍ DỤ
The brown dog with the red collar always barks loudly.
The dog barked and growled loudly.
đối chiếu câu đơn câu ghép trong tiếng Anh và tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đối chiếu câu đơn câu ghép trong tiếng Anh và tiếng Việt - Người đăng: tiengnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đối chiếu câu đơn câu ghép trong tiếng Anh và tiếng Việt 9 10 858