Ktl-icon-tai-lieu

Effortless English

Được đăng lên bởi khanhloc2401
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cách học
Effortless Englissh

THÀNH THẠO TIẾNG ANH
CHỈ TRONG 6 THÁNG

Tự học Tiếng Anh.co | Học đúng cách | Thành thạo tiếng Anh trong 6 tháng

1. Bạn nhận được những gì?
DVD 1 gồm

DVD 2 gồm

DVD Quà tặng gồm

2. Bạn phải làm những gì sau khi nhận được bộ đĩa
Bước 1: Lưu trữ dữ liệu vào máy vi tính
Tạo 1 forder Hoc-tieng-Anh trên máy vi tính rồi copy toàn bộ nội dung 3 DVD vào trong forder vừa
tạo.
Lợi ích:
 Học ngay trên máy tính, không phải cho đĩa vào mỗi khi học.
 Đọc nội dung ngay trên ổ cứng -> tốc độ đọc nhanh hơn, âm thanh nghe tốt hơn. Một số ổ đĩa
DVD có tốc độ quay của ổ đĩa chậm dẫn tới việc nghe các file âm thanh bị rít
 Lƣu trữ dữ liệu lâu dài mà không sợ bị mất đĩa/ hỏng đĩa
(Nếu bạn thấy không cần, có thể bỏ qua bước này)

Kết quả nhận được: 6 chương trình + 9 quà tặng

Lưu ý:
Khi đặt tên forder để lƣu phƣơng pháp Effortless English bạn nên đặt tên là tiếng Việt không dấu ví
dụ nhƣ “Hoc-tieng-Anh”. Việc đặt tên forder là tiếng Việt có dấu sẽ dẫn tới việc thỉnh thoảng bạn sẽ
Tự học Tiếng Anh.co | Học đúng cách | Thành thạo tiếng Anh trong 6 tháng

không đọc đƣợc file mp3/ pdf/…. do 1 số máy tính bị lỗi win/ cài đặt win bản lậu bị dính lỗi, không
đọc đƣợc đƣờng dẫn = tiếng Việt có dấu
Ví dụ:
 D/Học tiếng Anh/test thử nhé.pdf -> không đọc đƣợc
 Nhƣng đổi tên forder và file thành: D/Hoc-tieng-Anh/test-thu-nhe.pdf -> đọc đƣợc
Bước 2: Cài đặt phần mềm còn thiếu
Các loại định dạng file trong bộ đĩa Effortless English gồm:
 mp3: rất nhiều soft đọc đƣợc, mặc định là window media player có sẵn trên máy vi tính
 doc: dùng Microsoft Office Word 2003/2007 để đọc
 pdf: định dạng phổ biến của hãng Adobe Systems, dùng phần mềm Adobe Acrobat Reader/
Foxit Reader để đọc. Giáo trình học Effortless English lƣu chủ yếu dƣới dạng này
 prc: là sách điện tử, sử dụng phần mềm Mobi Pocket Reader để đọc.
 rar: định dạng file nén, nội dung Effortless English chủ yếu đƣợc nén lại để đảm bảo dữ liệu
không bị virus. Sử dụng phần mềm Win-rar để giải nén. Sau khi copy nội dung Effortless
English vào trong máy vi tính, khi học tới bài nào thì bạn dùng win-rar để giải nén bài đó ra.
Các phần mềm Win-rar, Foxit Reader và Mobi Pocker Reader có trong forder DVD3 – Quà tặng/
Phan mem can cai dat

Còn phần mềm đọc mp3, doc hầu nhƣ có sẵn trên các máy vi tính nên Tự học Tiếng Anh.co không
cung cấp.
Bước 3: Hiểu triết lý của phương pháp Effortless English
Effortless English là phƣơng pháp học mới, khác so với các cách học truyền thống, do đó bạn cần
hiểu đƣợc...
Tự học Tiếng Anh.co | Học đúng cách | Thành thạo tiếng Anh trong 6 tháng
Hướng dẫn cách học
Effortless Englissh
THÀNH THẠO TIẾNG ANH
CHỈ TRONG 6 THÁNG
Effortless English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Effortless English - Người đăng: khanhloc2401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Effortless English 9 10 774