Ktl-icon-tai-lieu

English

Được đăng lên bởi Ngân nguyễn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán: Mathematics (Math)
Vật lý: Physics
Hóa: Chemistry
Sinh học: Biology
Địa lý: Geography
Công nghệ thông tin: Information Technology
Mỹ thuật: Fine Art
Văn học: Literature
Lịch sử: History
Kỹ thuật: Engineering
Tin học: Informatics
Công nghệ: Technology
Chính trị học: Politics
Tâm lý học: Psychology
Nhạc: Music
Thủ công: Craft
Thiên văn học: Astronomy
Kinh tế học: Economics
Khoa học xã hội: Social Science
Ngoại ngữ: Foreign language
Giáo dục thể chất: Physical Education
Giáo dục tôn giáo: Religious Education
Từ học tiếng anh hàng ngày

→ Build (Tầm vóc)
Plump: bụ bẫm, đầy đặn
Stout: to khỏe, mập mạp
Slim/ Slander: mảnh khảnh
Obese: béo phì
Overweight: thừa cân, béo phì
Skinny: gầy giơ xương 
Stocky: thấp, khỏe
Well­built: lực lưỡng, cường tráng
Muscular: có cơ bắp to khỏe, rắn chắc
→ Complexion (Nước da)
Dark: đen
Fair: trắng, sáng
Smooth: láng mịn
Rough: thô, ráp
Swarthy: ngăm đen
Weather­beaten: dày dạn gió sương
Healthy/ Rosy: hồng hào
→ Age (Tuổi tác)

Young: trẻ
Middle­aged: trung niên
Elderly: già
Old: già
→ Clothes (Áo quần)
Smartly dressed: ăn mặc bảnh bao
Neatly dressed: ăn mặc chỉnh tề
Untidily/ Sloppily dressed: ăn mặc luộm thuộm
→ Expression (Vẻ mặt)
She looked shy/ happy: Cô ấy trông có vẻ rụt rè/ vui vẻ
He appeared shy/ he had a shy expression: Anh ta trông có vẻ rụt rè
She has an air of timidity: Cô ấy có vẻ rụt rè

1. Poor me!: Tội nghiệp cho tôi mà!
2. Follow me close: Hãy quan sát tôi kĩ nhé. 
3. I just couldn’t help it: Tôi không thể chịu đựng được nữa
4. In no time: Nhanh thôi mà
5. Got a minute? : Có rảnh ko?
6. I feel a bit of colour: Tôi hơi mệt
7. I’ll take that then: Tôi sẽ dùng nó sau
8. The same as ever: Vẫn như thế
9. Take care of yourself: Cẩn thận nhé.
10. Nothing in particular: Không có gì đặc biệt cả
11. Well, take it easy: Uh, làm vừa vừa thôi
12. I’m sick and tired of it: Tôi cảm thấy mệt và chán vs nó lắm rồi
13. You are not the best: Trông bạn không dc khỏe lắm
14. That’s none of your business: Không phải chuyện của bạn
15. Let’s forget about it: Hãy quên nó đi.
16. Oh, since when?: Oh, từ khi nào vậy?.
17. Everything as you wish:Mong mọi thứ như bạn muốn
18. To hell with him: Kệ hắn
19. Nothing else matter: Những thứ khác không quan trọng.
20. That’s nothing to me: Nó không liên quan tới tôi

1.

Bòng bong: Duku, langsat
Bơ: Avocado
Bưởi: Grapefruit, pomelo
Cam: Orange
Chanh: Lemon
Chôm chôm: Rambutan
Chuối: Banana
Cóc: Ambarella

Dâu: Strawberry
Dưa hấu: Watermelon
Dưa gang: Indian cream cobra melon
Dưa tây: Grana...
Toán: Mathematics (Math)
V t lý: Physics
Hóa: Chemistry
Sinh h c: Biology
Đ a lý: Geography
Công ngh thông tin: Information Technology
M thu t: Fine Art
Văn h c: Literature
L ch s : History
K thu t: Engineering
Tin h c: Informatics
Công ngh : Technology
Chính tr h c: Politics
Tâm lý h c: Psychology
Nh c: Music
Th công: Craft
Thiên văn h c: Astronomy
Kinh t h c: Economicsế
Khoa h c xã h i: Social Science
Ngo i ng : Foreign language
Giáo d c th ch t: Physical Education
Giáo d c tôn giáo: Religious Education
T h c ti ng anh hàng ngày ế
Build (T m vóc)
Plump: b b m, đ y đ n
Stout: to kh e, m p m p
Slim/ Slander: m nh kh nh
Obese: béo phì
Overweight: th a cân, béo phì
Skinny: g y gi x ng ơ ươ
Stocky: th p, kh e
Well-built: l c l ng, c ng tráng ưỡ ườ
Muscular: có c b p to kh e, r n ch cơ
Complexion (N c da) ướ
Dark: đen
Fair: tr ng, sáng
Smooth: láng m n
Rough: thô, ráp
Swarthy: ngăm đen
Weather-beaten: dày d n gió s ng ươ
Healthy/ Rosy: h ng hào
Age (Tu i tác)
English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English - Người đăng: Ngân nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
English 9 10 814