Ktl-icon-tai-lieu

ENGLISH VOCABULARY ORGANIZER 100 topics for selfstudy

Được đăng lên bởi kiaranguyen177
Số trang: 220 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Sách gồm 100 chủ đề từ cơ bản (miêu tả ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp, sở thích) tới các chủ đề xã hội (ô nhiễm môi trường, chính trị, tội phạm) => phù hợp với SPEAKING PART I VÀ PART III.( Nguồn:Luyện ielts writing & speaking theo từng mục tiêu https://www.facebook.com/ieltswritingspeakingtheotarget)
ENGLISH
VOCABULARY
ORGANISER
100 topics for self-study
CHRIS GOUGH
ENGLISH VOCABULARY ORGANIZER 100 topics for selfstudy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ENGLISH VOCABULARY ORGANIZER 100 topics for selfstudy - Người đăng: kiaranguyen177
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
220 Vietnamese
ENGLISH VOCABULARY ORGANIZER 100 topics for selfstudy 9 10 5