Ktl-icon-tai-lieu

Flash card family and friends

Được đăng lên bởi phamhonggiang9091
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Natural Disaster Flash Cards

hurricane


tornado


tsunami


©

Natural Disaster Flash Cards

earthquake


landslide


avalanche


©

Natural Disaster Flash Cards

heat
wave


wild fire


drought


©

Natural Disaster Flash Cards

blizzard


flood


volcano


©

Natural Disaster Flash Cards

storms


lightning


mudslide


©

Natural Disaster Flash Cards

hail


rescue


heroes


©

...
www.HaveFunTeaching.com
hurricane
www.HaveFunTeaching.com
tornado
www.HaveFunTeaching.com
tsunami
Natural Disaster Flash Cards
©www.HaveFunTeaching.com
Flash card family and friends - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Flash card family and friends - Người đăng: phamhonggiang9091
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Flash card family and friends 9 10 636