Ktl-icon-tai-lieu

Fruit

Được đăng lên bởi Carrot SuSu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 4 lần
"WHAT FRUITS DO YOU LIKE?"

"I LIKE APPLE
(PEAR/STRAWBERRY/...)"

...
Fruit - Người đăng: Carrot SuSu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Fruit 9 10 669