Ktl-icon-tai-lieu

general

Được đăng lên bởi Thy Vuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
General expressions for the classroom

I don’t understand.
I don’t know.

Is this right?
Is this OK?

What does . . . mean?

I’m sorry. What are we supposed to do?

Can you say it again, please?
Can you play it again, please?

How do you say . . . in English?
How do you spell . . . ?
How do you pronounce . . . ?

Copyright © Cambridge University Press

...
What does . . . mean?
How do you say . . . in English?
How do you spell . . . ?
How do you pronounce . . . ?
Can you say it again, please?
Can you play it again, please?
I don’t understand.
I don’t know.
I’m sorry. What are we supposed to do?
Is this right?
Is this OK?
Copyright © Cambridge University Press
General expressions for the classroom
general - Người đăng: Thy Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
general 9 10 866