Ktl-icon-tai-lieu

Giải bài tập tiếng Anh - Song ngữ

Được đăng lên bởi kimhao1901
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6390 lần   |   Lượt tải: 19 lần
STT

Name

Student
code

Works

Notes

1

Nguyễn Thu Thảo

10026411

Writing and
presentation

Leader
01652.997.397

2

Bùi Thị Kim Hảo

3

Lê Thị Hoài

4

Phạm Thị Kim Phụng

5

Nguyễn Thị Anh Vân

6

Trần Tấn Phát

7

Đinh Thanh Tâm

8

Nguyễn Hồ Hồng
Nhung

1005529
1
1005436
1
11033461
1006195
1
1004803
1
1004399
1
11033771

Vocabulary Part A,B
Reading Part B & D
Language work
Vocabulary Part B
&C
Language Reviews
Part A, B, C
Vocabulary Part C &
D
Complete the
Presentations
Language work
Vocabulary Part A
and Language
Reviews P art A

VOCABULARY
Part A: Put the following into a logical orler for entertaining in a restaurant
( Đặt những yêu cầu sau vào trình tự khi chúng ta đến quán ăn)

a) Look at the menu
món ăn

2
7

b) Ask for the bill (BrE) / check (AmE)
kiểm tra (Anh-Mỹ)
c) Book a table (BrE) / make a
( Anh-Anh)/ Sắp đặt

Nhìn vào danh sách
Yêu cầu hóa đơn (Anh-Anh)/

1

reservation (AmE)

Đặt bàn

8

d) Leave a tip

Thanh toán

e) Have the main couse

5

Dùng bữa ăn chính

f) Have a dessert

6

Dùng bữa tráng miệng

g) Order a starter
h) Have an aperifit

4
3

Yêu cầu món khai vị
Dùng rượu khai vị

Part B: Write the foods below under correct headings. Add some words of your
own
( Viết những đồ ăn dưới đây vào đúng cột của nó. Thêm một số của bạn)
Vocabulary

Crab (n) : con cua
Peas (n): cây họ đậu

Lobster (n) : tôm hùm

Prawns(n) : Tôm lớn

Mussels (n): con trai

Veal (n) : thịt bê

Broccoil (n) : bông cải

Melon lamb
fish

pasta

potato
Apple

beef tomato

mussels
Chicken

lobster eggs

rice Lemon
beans

Peas

veal

broccoli

crab cheese Organge
Prawns

onion

banana

Fruit

Meat

vegetable

Seafood

Other food

Melon

lamb

potato

mussels

rice

Lemon

veal

broccoli

fish

pasta

Apple

Chicken

beans

crab

cheese

Organge

beef

tomato

lobster

eggs

Peas

prawns

banana

Onion
Part C.
What are some typical dishes from your country? How would you
describe them to a foreign visitor ? Use some of the adjectives below and the
nouns from Exercise B. Study these examples.
(Một số món ăn đặc trưng từ đất nước của bạn là gì? Làm thế nào bạn sẽ mô
tả chúng một du khách nước ngoài? Sử dụng một số các tính từB. Nghiên cứu các
ví dụ.)
Boiled: luộc

rich:phong phú

Fried: rán

sweet:ngọt

Grilled: nướng

salty:mặn

Roast:quay

delicious:ngon ngọt

Steamed:hầm nhừ

tasty:hương vị

Spicy:gia vị

bland:nhạt nhẽo

Hot:cay

rare: món tái

Medium rare:tái vừa

well done: nhừ

Example:
It’s a kind of seafood / vegetable. (Đó là một loại hải sản / thực vậ...
STT Name
Student
code
Works Notes
1 Nguyễn Thu Thảo 10026411
Writing and
presentation
Leader
01652.997.397
2 Bùi Thị Kim Hảo
1005529
1
Vocabulary Part A,B
3 Lê Thị Hoài
1005436
1
Reading Part B & D
4 Phạm Thị Kim Phụng 11033461
Language work
Vocabulary Part B
&C
5 Nguyễn Thị Anh Vân
1006195
1
Language Reviews
Part A, B, C
6 Trần Tấn Phát
1004803
1
Vocabulary Part C &
D
7 Đinh Thanh Tâm
1004399
1
Complete the
Presentations
8
Nguyễn Hồ Hồng
Nhung
11033771
Language work
Vocabulary Part A
and Language
Reviews P art A
Giải bài tập tiếng Anh - Song ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải bài tập tiếng Anh - Song ngữ - Người đăng: kimhao1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giải bài tập tiếng Anh - Song ngữ 9 10 783