Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hán ngữ học - Ngô Toàn Thắng

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 6552 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ HỌC
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Bài thứ nhất : Khái niệm về chữ Nho
Bài thứ hai : Cách học chữ Nho
Bài thứ ba : Nhân - Thủ - Túc - Đao – Xích
Bài thứ tư : Sơn – Thủy – Điền - Cẩu – Ngưu – Dương
Bài thứ năm : Nhất, Thân, Nhị, Thủ, Sơn, Tiểu, Thạch
Bài thứ sáu : Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt…
Bài thứ bảy : Thanh, Thiên, Bạch, Nhật…
Bài thứ tám : Tiểu, Miêu, Tam, Chích, Tứ.
Bài thứ chín : Bạch, bố, Ngũ, Thất, Lục…
Bài thứ mười : Kỷ, Trác, Ỷ, Uyển…
Bài thứ mười một : Điểu, Trùng, Ngư, Ngã…
Bài thứ mười hai : Tảo, Khởi, Nguyệt, Lạc…
Bài thứ mười ba : Ca, Đệ, Thượng, Học…
Bài thứ mười bốn : Thư, Bản, Đồ, Đa…
Bài thứ mười lăm : Trì, Trung, Du, Lai…
Bài thứ mười sáu : Thủy, Vu, Thổ, Hạp…
Bài thứ mười bảy: Song, Tiền, Ha., Hoa…
Bài thứ mười tám : Số từ
Bài thứ mười chín : Tán, Hồi, Gia, Thảo…
Bài thứ hai mươi : Huynh, Muội, Xướng, Ca…
Bài thứ hai mươi mốt : Khai, tảo, Thức, Ma…
Bài thứ hai mươi hai : Nhật, Kim, Minh, Miên…
Bài thứ hai mươi ba : Ngã, Tỷ, tại, Phòng…
Bài thứ hai mươi bốn : Tứ, thời, Xuân, Du…
Bài thứ hai mươi lăm : Trúc, Liêm, Ngoại, Lưỡng…
Bài thứ hai mươi sáu : Tạ, Hiếu, Nhập, Hiệu…
Bài thứ hai mươi bảy : Thiên, Vãn, Quang, Viễn…
Bài thứ hai mươi tám : Đại, Vãng, Hoặc, Thừa…
Phần phụ lục đính kèm tại địa chỉ sau đây: Các bạn tải về, giải nén và mở
ra để xem thêm, nhưng PC của các bạn phải cài: Adobe reader 7.0 trở
lên, Java, Flash playe và Font Arial MS Unicod mới sử dụng được.
http://www.mediafire.com/?5z894tfzkyzamnw

Lời mở đầu :
Các bạn thân mến! Chúng tôi xin chuyển tới các bạn phần đầu bộ
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ HỌC
trên cơ sở tập sách của học giả Lưu Khôn và một số các nhà nghiên cứu Hán Nôm
khác; bằng kinh nghiệm tự học và tự hành của chúng tôi, kết hợp với những ứng
dụng mới của tin học hiện đại.
Ðây là những kiến thức cơ bản đầu tiên về Hán học mà chúng tôi xin
chuyển tới cho các bạn để có được một số vốn cần thiết, căn bản bước đầu về
chữ Nho.
Phương pháp của chúng tôi là phương pháp bình dị, phổ thông, đi từ dễ đến
khó, từ cụ thể đến trừu tượng, từ những chữ đã biết đến những chữ chưa biết –
học mới, ôn cũ, nhằm luôn luôn nhắc đi, nhắc lại những chữ đã học qua, giúp cho
các bạn có dịp làm quen, nhận mặt chữ thường xuyên và như thế sẽ ghi sâu vào
trí nhớ.
Với phương pháp phân tích, suy luận này sẽ rất phù hợp đối với thế hệ mới
đã được tiếp thu và phân tích các môn khoa học hiện đại, tiên tiến, luôn luôn khát
khao tìm cái lý cội nguồn và những ứng dụng thiết thực của các sự vật, hiện
tượng. Vì đây là phần sơ nhập, nên chúng tôi cũng khô...
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ HỌC
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Bài thứ nhất : Khái niệm về chữ Nho
Bài thứ hai : Cách học chữ Nho
Bài thứ ba : Nhân - Thủ - Túc - Đao – Xích
Bài thứ tư : Sơn – Thủy – Điền - Cẩu – Ngưu – Dương
Bài thứ năm : Nhất, Thân, Nhị, Thủ, Sơn, Tiểu, Thạch
Bài thứ sáu : Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt…
Bài thứ bảy : Thanh, Thiên, Bạch, Nhật…
Bài thứ tám : Tiểu, Miêu, Tam, Chích, Tứ.
Bài thứ chín : Bạch, bố, Ngũ, Thất, Lục…
Bài thứ mười : Kỷ, Trác, Ỷ, Uyển…
Bài thứ mười một : Điểu, Trùng, Ngư, Ngã…
Bài thứ mười hai : Tảo, Khởi, Nguyệt, Lạc…
Bài thứ mười ba : Ca, Đệ, Thượng, Học…
Bài thứ mười bốn : Thư, Bản, Đồ, Đa…
Bài thứ mười lăm : Trì, Trung, Du, Lai…
Bài thứ mười sáu : Thủy, Vu, Thổ, Hạp…
Bài thứ mười bảy: Song, Tiền, Ha., Hoa…
Bài thứ mười tám : Số từ
Bài thứ mười chín : Tán, Hồi, Gia, Thảo…
Bài thứ hai mươi : Huynh, Muội, Xướng, Ca…
Bài thứ hai mươi mốt : Khai, tảo, Thức, Ma…
Bài thứ hai mươi hai : Nhật, Kim, Minh, Miên…
Bài thứ hai mươi ba : Ngã, Tỷ, tại, Phòng…
Bài thứ hai mươi bốn : Tứ, thời, Xuân, Du…
Bài thứ hai mươi lăm : Trúc, Liêm, Ngoại, Lưỡng…
Bài thứ hai mươi sáu : Tạ, Hiếu, Nhập, Hiệu…
Bài thứ hai mươi bảy : Thiên, Vãn, Quang, Viễn…
Bài thứ hai mươi tám : Đại, Vãng, Hoặc, Thừa…
Phần phụ lục đính kèm tại địa chỉ sau đây: Các bạn tải về, giải nén và mở
ra để xem thêm, nhưng PC của các bạn phải cài: Adobe reader 7.0 trở
lên, Java, Flash playe và Font Arial MS Unicod mới sử dụng được.
http://www.mediafire.com/?5z894tfzkyzamnw
Giáo trình hán ngữ học - Ngô Toàn Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hán ngữ học - Ngô Toàn Thắng - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo trình hán ngữ học - Ngô Toàn Thắng 9 10 440