Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Được đăng lên bởi quoctuan374
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Hello! My name is Thuong
Xin chào ! Tôi tên là Thương
My surname is Tran, and my first name is Van
Họ của tôi là Trần, còn tên tôi là Vân
May I introduce myself? I’m Hoa
Cho phép tôi tự giới thiệu . Tôi là Hoa
Allow me to introduce myself. I’m Long
Cho phép tôi được tự giới thiệu . Tôi là Long
Let me introduce myself, by the way
Nhân tiện cho tôi xin phép được tự giới thiệu
I was born in 1984 in Nam Dinh
Tôi sinh năm 1984 ở Nam Định
I’m from Hai Duong
Tôi đến từ Hải Dương
I’m Nga. I’m a second year student
Tôi tên Nga. Tôi hiện là sinh viên năm thứ 2
I’m Hung. I’m forty-five years old
Tôi tên là Hưng. Năm nay tôi đã 45 tuổi
I’m Trong Khoi, dean of the English Department
Tôi la Trọng khôi, trưởng khoa tiếng Anh
I’m Huy, director of Sai Gon Shoes Company
Tôi là Huy, giám đốc công ty giày Sài Gòn
I work in Khang Viet company
Tôi công tác tại công ty Khang Việt
I’m very please to make your acquaintances
Rất vui được làm quen với anh
Please briefly introduce yourself
Anh hãy giới thiệu qua về mình đi

Please introduce something about yourself
Anh hãy giới thiệu đôi điều về bản thân đi
HỘI THOẠI THỰC HÀNH
Hội thoại 1
A: Good morning
Chào cô
B: Nice to meet you, sir. Let me introduce myself. I’m Hoa
Rất hân hạnh được gặp ông. Tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Hoa
A: It’s pleasure to meet you here. I’m Trong Khoi, Dean of the English Department.
Rất vui được gặp cô ở đây. Tôi là Trọng Khôi, trưởng khoa tiếng Anh
Hội thoại 2
A: Hello. I’m Nga. I’m a second year student
Tôi tên Nga. Tôi hiện là sinh viên năm thứ 2
B: I’m very please to make your acquaintances
Rất vui được làm quen với anh
A: What is your major?
Bạn học chuyên ngành gì?
B: My major is English. And you?
Tôi học chuyên ngành tiếng Anh. Còn bạn?
A: I major in History. I’m a second year student, too
Chuyên ngành của tôi là Lịch sử. Tôi cũng là sinh viên năm thứ 2
Hội thoại 3
A: Please briefly introduce yourself.
Anh hãy giới thiệu qua về mình đi
B: OK! My name is Thien. I was born in 1984 in Nam Dinh. I graduated from Ha Noi University. My
major was Economics. I am stil single. I worked for a trading company before
Vâng! Tên tôi là Thiện. Tôi sinh năm 1984 ở Nam Định. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại Học Hà Nội.

Tôi học chuyên ngành kinh tế. Hiện tại, tôi vẫn đang độc thân. Trước đây tôi đã từng làm việc cho 1
công ty thương mại
A: Could you tell us something more about your family?
Anh có thể nói cho chúng tôi biết đôi điều về gia đình anh được không?
B: Yes, I have parents and a brother. My father...
Hello! My name is Thuong
Xin chào ! Tôi tên là Thương
My surname is Tran, and my first name is Van
Họ của tôi là Trần, còn tên tôi là Vân
May I introduce myself? I’m Hoa
Cho phép tôi tự giới thiệu . Tôi là Hoa
Allow me to introduce myself. I’m Long
Cho phép tôi được tự giới thiệu . Tôi là Long
Let me introduce myself, by the way
Nhân tiện cho tôi xin phép được tự giới thiệu
I was born in 1984 in Nam Dinh
Tôi sinh năm 1984 ở Nam Định
I’m from Hai Duong
Tôi đến từ Hải Dương
I’m Nga. I’m a second year student
Tôi tên Nga. Tôi hiện là sinh viên năm thứ 2
I’m Hung. I’m forty-five years old
Tôi tên là Hưng. Năm nay tôi đã 45 tuổi
I’m Trong Khoi, dean of the English Department
Tôi la Trọng khôi, trưởng khoa tiếng Anh
I’m Huy, director of Sai Gon Shoes Company
Tôi là Huy, giám đốc công ty giày Sài Gòn
I work in Khang Viet company
Tôi công tác tại công ty Khang Việt
I’m very please to make your acquaintances
Rất vui được làm quen với anh
Please briefly introduce yourself
Anh hãy giới thiệu qua về mình đi
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh - Trang 2
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh - Người đăng: quoctuan374
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 9 10 588