Ktl-icon-tai-lieu

GLOBAL EDUCATION VIETNAM

Được đăng lên bởi chienkieu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GLOBAL EDUCATION VIETNAM

Download Lessons


Lesson : Entertainment
Part 1: Target Word
In this lesson we’ll learn following words:

6. improvisation
1. amateurish
7. incompetent
2. cast
8. medium
3. charismatic
9. skit
4. gala
10. zeal
5. hilarious

1
Part 2: Definition and sample
1. amateurish adj. /,æmə'təri:ʃ/
Not good enough to be the work of professionals: nghiêp dư, không chuyên


· Whoever painted this room did an amateurish job, with all sorts of uneven edges. (Ai sơn căn
phòng này chắc là môt tay nghiệp dư, có nhiều gờ không cân).

2. cast n. /kɑ:st/
The group of actors in a play, movie, television show, etc.: diễn viên


Some viewers mistakenly start thinking that a TV show’s cast members are really the characters
they play. (Một số khán giả bắt đầu suy nghĩ sai lầm rằng những diễn viên trên các chương trình
truyền hình thực sự là những nhân vật đó).

3. charismatic adj. /kə'rizmətik/
Extremely attractive and charming: duyên dáng, lôi cuốn


Because of the sparkle in his eye and his confident style, John F.Kennedy was a charismatic
leader. (Nhờ vào ánh mắt tinh nhanh và phong cách tự tin, John F.Kenedy là một người lãnh đạo
uy tín).

Sponsored by:

Download Lessons

GLOBAL EDUCATION VIETNAM


4. gala adj. /'gɑ:lə/
Expensive, elaborately arranged, and full of celebration: hội, hội hè


A college graduation party should be a gala affair, not a backyard barbecue. (Bữa tiệc tốt nghiệp
đại học là môt bữa hội lớn, không phải là một bữa tiệc ngoài trời ở sân sau).

5. hilarious adj /hi'leəriəs/
Very funny: vui vẻ, vui nhộn


In my opinion, the most hilarious character on television was Basil Fawlty. (Theo tôi, nhân vật vui
nhộn nhất trên truyền hình là Basil Fawlty).

6. improvisation n. /,imprəvai'zeiʃn/
Inventing a solution to an unexpected problem: sự ứng khẩu, khả năng ứng biến


Boy Scouts take pride in their improvisation when faced with trouble during a camping trip.
(Những hướng đạo sinh cảm thấy tự hào về khả năng ứng biến của họ khi đối mặt với một số rắc
rối trong cuộc cắm trại).

7. incompetent adj. /in'kɔmpitənt/
Unskilled; lacking the ability to perform a task: thiếu trình độ, bất tài


Because we hired an incompetent builder to replace our roof, we now have leaks everywhere. (Vì
chúng tôi đã thuê một người thợ xây tay nghề kém để thay mái nhà, bây giờ mái chỗ thủng khắp
nơi).

8. medium n. /'mi:djəm/
A channel or way for a meaning to be expressed: phương tiện, dụng cụ


Watercolor art is o...
Download Lessons GLOBAL EDUCATION VIETNAM
www.globaledu.com.vn
Sponsored by:
1
Lesson : Entertainment
Part 1: Target Word
In this lesson we’ll learn following words:
Part 2: Definition and sample
1. amateurish adj. /,æmə'təri:ʃ/
Not good enough to be the work of professionals: nghiêp dư, không chuyên
· Whoever painted this room did an amateurish job, with all sorts of uneven edges. (Ai sơn căn
phòng này chắc là môt tay nghip dư, có nhiều gờ không cân).
2. cast n. /kɑ:st/
The group of actors in a play, movie, television show, etc.: diễn viên
Some viewers mistakenly start thinking that a TV show’s cast members are really the characters
they play. (Một skhán gibắt đầu suy nghĩ sai lầm rằng những diễn viên trên các chương trình
truyền hình thc sự là những nhân vật đó).
3. charismatic adj. /kə'rizmətik/
Extremely attractive and charming: duyên dáng, lôi cun
Because of the sparkle in his eye and his confident style, John F.Kennedy was a charismatic
leader. (Nh vào ánh mắt tinh nhanh và phong cách ttin, John F.Kenedy là mt người lãnh đạo
uy tín).
1. amateurish
2. cast
3. charismatic
4. gala
5. hilarious
6. improvisation
7. incompetent
8. medium
9. skit
10. zeal
GLOBAL EDUCATION VIETNAM - Trang 2
GLOBAL EDUCATION VIETNAM - Người đăng: chienkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GLOBAL EDUCATION VIETNAM 9 10 812