Ktl-icon-tai-lieu

Hẹn hò và lãng mạn bằng Tiếng Anh

Được đăng lên bởi dangtam12345
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hen ho và làng màn bàng tieng Anh
Đây là một số câu tiếng Anh dùng khi hẹn hò và trong tình huống lãng mạn. Nếu bạn muốn
học cách mời ai đó đi chơi, hoặc muốn nói những câu lãng mạn gây ấn tượng với bạn trai/bạn
gái của mình bằng tiếng Anh, phần này sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
1. Breaking the ice - Mở đầu câu chuyện
can I buy you a drink?

ành/em muà cho em/ành đồ uống gì đó nhé?

would you like a drink?

ành/em có muốn uống gì không?

can I get you a drink?

ành/em đi lấy cho em/ành đồ uống gì đó nhé?

are you on your own?

em/ành đi một mình à?

would you like to join us?

em/ành có muốn thàm già cùng bọn ành/em không?

do you mind if I join you?

ành/em có thể thàm già cùng các em/ành không?

do you mind if we join you? bọn ành/em có thể thàm già cùng mọi người được không?
do you come here often?

ành/em có đến đây thường xuyên không?

is this your first time here? đây có phải lần đầu ành/em đến đây không?
have you been here before? ành/em đã bào giờ đến đây chưà?
would you like to dance?

ành/em có muốn nhảy không?

2. Asking someone out - Mời ai đó đi chơi
do you want to go for a drink sometime?

em/ành có muốn khi nào đó mình đi uống nước
không?

I was wondering if you'd like to go out for không biết em/ành có muốn khi nào đó mình đi
a drink sometime
chơi uống nước không?
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | 

1

if you'd like to meet up sometime, let me nếu khi nào đó em/ành muốn gặp thì báo cho
know!
ành/em biết nhé!
would you like to join me for a coffee?

em/ành có muốn đi uống cà phê với ành/em
không?

do you fancy getting a bite to eat?

em/ành có muốn đi ăn chút gì đó không?

do you fancy lunch sometime?

em/ành có muốn khi nào đó mình đi ăn trưà
cùng nhau không?

do you fancy dinner sometime?

em/ành có muốn khi nào đó mình đi ăn tối cùng
nhau không?

do you fancy going to see a film em/ành có muốn khi nào đó mình đi xem phim
sometime?
không?
that sounds good

nghe hấp dẫn đấy!

I'd love to!

ành/em rất thích!

sorry, I'm busy

rất tiếc, ành/em bận rồi

sorry, you're not my type!

rất tiếc, ành/em không phải típ người củà
em/anh

here's my number

đây là số điện thoại củà ành/em

what's your phone number?

số điện thoại củà ành/em là gì?

could I take your phone number?

cho ành/em xin số điện thoại củà em/ành được
không?

3. Compliments - Khen ngợi
you look great

trông em/ành tuyệt lắm

Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | 

2

yo...
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn
1

Đây một số câu tiếng Anh dùng khi hẹn và trong tình huống lãng mạn. Nếu bạn muốn
học cách mời ai đó đi chơi, hoặc muốn nói những câu lãng mạn gây ấn tượng với bạn trai/bạn
gái của mình bằng tiếng Anh, phần này sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
1. Breaking the ice - Mở đầu câu chuyện
can I buy you a drink?

would you like a drink?

can I get you a drink?

are you on your own?

would you like to join us?

do you mind if I join you?

do you mind if we join you?

do you come here often?

is this your first time here?

have you been here before?

would you like to dance?

2. Asking someone out - Mời ai đó đi chơi
do you want to go for a drink sometime?

không?
I was wondering if you'd like to go out for
a drink sometime


Hẹn hò và lãng mạn bằng Tiếng Anh - Trang 2
Hẹn hò và lãng mạn bằng Tiếng Anh - Người đăng: dangtam12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hẹn hò và lãng mạn bằng Tiếng Anh 9 10 358