Ktl-icon-tai-lieu

học anh văn

Được đăng lên bởi lamlinh060892-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. NGÀY THỨ NHẤT: Luyện đọc bài và hiểu nội dung bài học.
Bạn học một nhóm các bài học cùng tên trong vòng một tuần hoặc hơn, ví dụ bài học
đầu tiên sẽ là: A Day of the Dead, A Day of the Dead Vocabulary, A Day of the Dead
Mini- Story.

Đầu tiên, bạn mở các file audio nghe và mở sách Effortless English để luyện đọc theo
A.J.Hoge. Thứ tự bài học bạn nên nghe đó là : Article Audio, Vocabulary Audio, Mini-Story
Audio, Point of View Audio (nếu có) . Bạn luyện đọc cho đến khi bạn có thể tự đọc bài
mà không cần phải nghe audio: khoảng 1-3 lần.

Bạn có thể vừa luyện đọc vừa kết hợp tra từ điển nghĩa các từ vựng bạn chưa biết (sử
dụng nút bấm ngừng Pause) hoặc bạn có thể vào website  và
gõ vào đây nội dung cả câu để trang web dịch sang tiếng Việt.
Phân tích:

Việc vừa nghe vừa đọc cùng lúc sẽ rất hiệu quả. Trong khi bạn nghe thì bạn kết hợp
đọc nội dung bài nghe. Điều này sẽ giúp kỹ năng phát âm của bạn được cải thiện.
Trong quá trình đọc bài, nếu gặp từ vựng nào bạn chưa biết thì bạn có thể bấm nút
ngừng Pause và tra từ điển nghĩa của từ vựng đó. Việc tra nghĩa từ điển là một là một
bước rất quan trọng để giúp bạn nghe hiểu nội dung bài học.
Qua khảo sát những bạn đang học Effortless English, cộng đồng được biết hầu hết các
bạn chỉ tập trung nghe và đoán nghĩa từ vựng nên càng học các bạn càng không hiểu
tác giả nói gì. Các bạn cảm thấy học tiếng anh không dễ dàng chút nào. Nhiều bạn đã
nản lòng và bỏ cuộc chỉ sau 1-2 bài học.

Tại sao vậy? Theo "Key to Excellent Speaking –A.J.Hoge", nếu bạn không hiểu, bạn sẽ
không học được gì và bạn cũng không thể tiến bộ. Đó là lý do tại sao xem các chương
trình truyền hình nói bằng tiếng Anh nhiều nhưng không giúp bạn giỏi tiếng Anh. Bạn
hầu như không hiểu gì trong khi xem. Nó quá khó và quá nhanh đối với bạn.
Vì vậy, các tài liệu luyện nghe hay thì trước tiên phảidễ hiểu đối với mọi người, sử dụng
các nhóm từ vựng và mẫu câu phổ biến. Do đó, bạn chỉ nên nghe nhiều những bài học
tiếng Anh dễ hiểu. Hầu hết sinh viên nghe những bài học Tiếng Anh quá khó. Họ không
thể hiểu hết bài học, vì thế họ học rất chậm chạp. Nhưng khi họ nghe những bài học
tiếng Anh dễ hiểu hơn thì khả năng nói tiếng Anh của họ cũng mau tiến bộ hơn .
Tác giả A.J.Hoge khi thiết kế bài học cho chương trình Effortless English ông rất hiểu
vấn đề này, vì vậy ông tự tay mà không chọn một giáo trình tiếng anh có sẵn. Các bài
học trong Effortless English vừa ngắn gọn, nội dung dí dỏm, từ vựng rất gần gũi với
cuộc sống hàng ngày. Khi...
1. NGÀY THỨ NHẤT: Luyện đọc bài và hiểu nội dung bài học.
Bạn học một nhóm các i học cùng tên trong vòng một tuần hoặc hơn, dụ bài học
đầu tiên sẽ là: A Day of the Dead, A Day of the Dead Vocabulary, A Day of the Dead
Mini- Story.
Đầu tiên, bạn mở các file audio nghe mở sách Effortless English để luyện đọc theo
A.J.Hoge. Thứ tự bài học bạn nên nghe đó là : Article Audio, Vocabulary Audio, Mini-Story
Audio, Point of View Audio (nếu có) . Bạn luyện đọc cho đến khi bạn thể t đọc bài
mà không cần phải nghe audio: khoảng 1-3 lần.
Bạn thể vừa luyện đọc vừa kết hợp tra từ điển nghĩa các tvựng bạn chưa biết (sử
dụng nút bấm ngừng Pause) hoặc bạn thể vào website http://translate.google.com.vn
gõ vào đây nội dung cả câu để trang web dịch sang tiếng Việt.
Phân tích:
Việc vừa nghe vừa đọc cùng lúc sẽ rất hiệu quả. Trong khi bạn nghe thì bạn kết hợp
đọc nội dung bài nghe. Điều này sẽ giúp kỹ năng phát âm của bạn được cải thiện.
Trong quá trình đọc bài, nếu gặp t vựng nào bạn chưa biết thì bạn thể bấm nút
ngừng Pause tra từ điển nghĩa của từ vựng đó. Việc tra nghĩa từ điển một một
bước rất quan trọng để giúp bạn nghe hiểu nội dung bài học.
Qua khảo sát những bạn đang học Effortless English, cộng đồng được biết hầu hết các
bạn chỉ tập trung nghe đoán nghĩa từ vựng nên càng học c bạn càng không hiểu
tác giả nói gì. Các bạn cảm thấy học tiếng anh không dễ dàng chút nào. Nhiều bạn đã
nản lòng và bỏ cuộc chỉ sau 1-2 bài học.
học anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học anh văn - Người đăng: lamlinh060892-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
học anh văn 9 10 573