Ktl-icon-tai-lieu

Học phrasal verbs

Được đăng lên bởi nguyenkhoi75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 mẫu Phrasal Verb thường gặp khi học tiếng anh: Phrasal Verb trong tiếng
Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa
của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.
Phrasal Verb trong tiếng Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai
giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành
nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với
nghĩa là CHĂM SÓC). Kenhtuyensinh.vn đã chắt lọc lại 100 phrasal verb thường gặp trong
tiếng Anh. Đây là những Phrasal Verb cơ bản, quan trọng nhất cho các bạn dễ học.
Lưu ý:


s.o viết tắt cho someone (người nào đó)



s.th: viết tắt cho something (cái gì đó)

Ví dụ: Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt câu:
Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR OLD
AND FEEBLE PARENTS.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up:
tự trách mình (khi
dùng, thay one's
self bằng mysel,
yourself, himself,
herself...)

Break
down: bị
hư

Break up with s.o:
chia tay người yêu,
cắt đứt quan hệ
tình cảm với ai đó

Bring s.th
up: đề cập Bring s.o up: nuôi
chuyện gì nấng (con cái)
đó

Brush up on s.th:
ôn lại

Call for sth: cần cái
gì đó; Call for s.o : Carry out:
Catch up with s.o:
kêu người nào đó, thực hiện
theo kịp ai đó
cho gọi ai đó, yêu (kế hoạch)
cầu gặp ai đó

Check in: làm thủ
tục vào khách
sạnCheck out:
làm thủ tục ra
khách sạn

Come
across as:
Come off: tróc ra,
có vẻ (chủ
sút ra
ngữ là
người)

Come up against
s.th: đối mặt với
cái gì đó

Cool down: làm
mát đi, bớt nóng,
bình tĩnh lại (chủ
ngữ có thể là
người hoặc
vật) tieng anh

Count on s.o: tin
cậy vào người
nào đó

Clean s.th up: lau
chùi

Cook up a
story: bịa
Come up with: nghĩ
đặt ra 1
ra
câu
chuyện

Break down: bị hư

Break in: đột
nhập vào nhà

Cut down on s.th:
cắt giảm cái gì đó

Cut off: cắt
lìa, cắt trợ
giúp tài
chính

Do away with s.th:
Do without s.th:
bỏ cái gì đó đi
chấp nhận không
không sử dụng cái
có cái gì đó
gì đó

Dress up: ăn mặc
đẹp

Drop by:
ghé qua

Drop s.o off: thả ai End up: có kết
xuống xe
cục = wind up

Get along/get
along with s.o: hợp Get in: đi vào
nhau/hợp với ai

Figure out: suy ra

Find out:
tìm ra

Get off: xuống xe

Get on with
s.o: hòa
Get out: cút ra
hợp, thuận ngoài
với ai đó

Một số Phrasal Verb mang 2 ý nghĩa
Get rid of s.th: bỏ cái
gì đó

Get up: thức Give up s.th: từ Go around: đi
dậy
bỏ cái gì đ...
100 mẫu Phrasal Verb thường gặp khi học tiếng anh: Phrasal Verb trong tiếng
Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa
của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.
Phrasal Verb trong tiếng Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai
giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành
nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với
nghĩa là CHĂM SÓC). Kenhtuyensinh.vn đã chắt lọc lại 100 phrasal verb thường gặp trong
tiếng Anh. Đây là những Phrasal Verb cơ bản, quan trọng nhất cho các bạn dễ học.
Lưu ý:
s.o viết tắt cho someone (người nào đó)
s.th: viết tắt cho something (cái gì đó)
Ví dụ: Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt câu:
Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR OLD
AND FEEBLE PARENTS.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up:
tự trách mình (khi
dùng, thay one's
self bằng mysel,
yourself, himself,
herself...)
Break
down: bị
Break down: bị hư
Break in: đột
nhập vào nhà
Break up with s.o:
chia tay người yêu,
cắt đứt quan hệ
tình cảm với ai đó
Bring s.th
up: đề cập
chuyện gì
đó
Bring s.o up: nuôi
nấng (con cái)
Brush up on s.th:
ôn lại
Call for sth: cần cái
gì đó; Call for s.o :
kêu người nào đó,
cho gọi ai đó, yêu
cầu gặp ai đó
Carry out:
thực hiện
(kế hoạch)
Catch up with s.o:
theo kịp ai đó
Check in: làm thủ
tục vào khách
sạnCheck out:
làm thủ tục ra
khách sạn
Clean s.th up: lau
chùi
Come
across as:
có vẻ (chủ
ngữ là
người)
Come off: tróc ra,
sút ra
Come up against
s.th: đối mặt với
cái gì đó
Come up with: nghĩ
ra
Cook up a
story: bịa
đặt ra 1
câu
chuyện
Cool down: làm
mát đi, bớt nóng,
bình tĩnh lại (chủ
ngữ có thể là
người hoặc
vật) tieng anh
Count on s.o: tin
cậy vào người
nào đó
Cut down on s.th:
cắt giảm cái gì đó
Cut off: cắt
lìa, cắt trợ
giúp tài
chính
Do away with s.th:
bỏ cái gì đó đi
không sử dụng cái
gì đó
Do without s.th:
chấp nhận không
có cái gì đó
Dress up: ăn mặc
đẹp
Drop by:
ghé qua
Drop s.o off: thả ai
xuống xe
End up: có kết
cục = wind up
Học phrasal verbs - Trang 2
Học phrasal verbs - Người đăng: nguyenkhoi75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học phrasal verbs 9 10 123