Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng anh bằng thơ lục bát

Được đăng lên bởi vietkiemvhnt83
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT, CỰC ĐỘC NHÉ!
Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don"t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
Thousand là đúng...mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào

1

Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
Chữ shout là hét, nói thầm whisper
What time là hỏi mấy giờ
Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
Gặp ông ta dịch see him
Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
Mountain là núi, hill đồi
Valley thung lũng, cây sồi oak tree
Tiền xin đóng học school fee
Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
To steal tạm dịch cầm nhầm
Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì để ăn
Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
Exam thi cử, cái bằng licence...
Lovely có nghĩa dễ thương
Pretty xinh đẹp thường thường so so
Lotto là chơi lô tô
Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ
Push thì có nghĩa đẩy, xô
Marriage đám cưới, single độc thân
Foot thì có nghĩa bàn chân
Far là xa cách còn gần là near
Spoon có nghĩa cái thìa
Toán trừ subtract, toán chia divide
Dream thì có nghĩa giấc mơ
Month thì là tháng , thời giờ là time
Job thì có nghĩa việc làm
Lady phái nữ, phái nam gentleman
Close friend có nghĩa bạn thân
Leaf là chiếc lá,...
H C TI NG ANH B NG TH L C BÁT, C C Đ C NHÉ! Ơ
Hello có nghĩa xin chào
Goodbye t m bi t, thì thào Wishper
Lie n m, Sleep ng , Dream m ơ
Th y cô gái đ p See girl beautiful
I want tôi mu n, kiss hôn
Lip môi, Eyes m t ... s ng r i ... oh yeah! ướ
Long dài, short ng n, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài h c, rainbow c u v ng
Husband là đ c ông ch ng
Daddy cha b , please don"t xin đ ng
Darling ti ng g i em c ngế ư
Merry vui thích, cái s ng là horn
Rách r i xài đ ch torn
To sing là hát, a song m t bài
Nói sai s th t to lie
Go đi, come đ n, m t vài là someế
Đ ng stand, look ngó, lie n m
Five năm, four b n, hold c m, play ch i ơ
One life là m t cu c đ i
Happy sung s ng, laugh c i, cry kêuướ ườ
Lover t m d ch ng i yêu ừơ
Charming duyên dáng, m mi u graceful
M t trăng là ch the moon
World là th gi i, s m soon, lake hế
Dao knife, spoon mu ng, cu c hoe
Đêm night, dark t i, kh ng l giant
Fund vui, die ch t, near g nế
Sorry xin l i, dull đ n, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls t m d ch linh h n chúng ta
Xe h i du l ch là carơ
Sir ngài, Lord đ c, th a bà Madam ư
Thousand là đúng...m i trămườ
Ngày day, tu n week, year năm, hour gi
Wait there đ ng đó đ i ch
Nightmare ác m ng, dream m , pray c u ơ
Tr ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge c u, pond ao
Enter t m d ch đi vào
1
Học tiếng anh bằng thơ lục bát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng anh bằng thơ lục bát - Người đăng: vietkiemvhnt83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Học tiếng anh bằng thơ lục bát 9 10 630