Ktl-icon-tai-lieu

học tiếng anh bằng thơ lục bát

Được đăng lên bởi TTuệ Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC TIẾNG ANH BẰNG THƠ LỤC BÁT
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where
đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Stupid có nghĩa là khờ,
Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhiều quá , a few một vài

Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don't xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn

Right là đúng , wrong là sai
Chess là cờ tướng , đánh bài playing
card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin

Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some

Buổi sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đỏ là red, màu vàng yellow

Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play
chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry
kêu

Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
Sleep là ngủ, go là đi
Weakly ốm yếu healthy mạnh lành

Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều
graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam

White là trắng, green là xanh
Hard là chăm chỉ , học hành study
Ngọt là sweet, kẹo candy
Butterfly là bướm, bee là con ong
River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn bơ butter
Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng chỉ những kẻ điên,
Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.
A song chỉ một bài ca.
Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
Firstly có nghĩa trước tiên

Thousand là đúng...mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour
giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray
cầu

Silver là bạc , còn tiền money

Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai

Kẻ giết người là killer
Cảnh sát police , lawyer luật sư
Emigrate là di cư
Bưu điện post office, thư từ là mail

Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô

Follow có nghĩa đi theo
Shopping mua sắm còn sale bán hàng
Space có nghĩa không gian
Hàng trăm hundred, hàng ngàn
thousand

Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dị...
H C TI NG ANH B NG TH L C BÁT Ơ
Long dài, short ng n, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where
đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài h c, rainbow c u v ng
Husband là đ c ông ch ng
Daddy cha b , please don't xin đ ng
Darling ti ng g i em c ngế ư
Merry vui thích, cái s ng là horn
Rách r i xài đ ch torn
To sing là hát, a song m t bài
Nói sai s th t to lie
Go đi, come đ n, m t vài là someế
Đ ng stand, look ngó, lie n m
Five năm, four b n, hold c m, play
ch iơ
One life là m t cu c đ i
Happy sung s ng, laugh c i, cry ướ ườ
kêu
Lover t m d ch ng i yêu ừơ
Charming duyên dáng, m mi u
graceful
M t trăng là ch the moon
World là th gi i, s m soon, lake hế
Dao knife, spoon mu ng, cu c hoe
Đêm night, dark t i, kh ng l giant
Fund vui, die ch t, near g nế
Sorry xin l i, dull đ n, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls t m d ch linh h n chúng ta
Xe h i du l ch là carơ
Sir ngài, Lord đ c, th a bà Madam ư
Stupid có nghĩa là kh ,
Đ o lên đ o xu ng, stir nhi u nhi u.
How many có nghĩa bao nhiêu.
Too much nhi u quá , a few m t vài
Right là đúng , wrong là sai
Chess là c t ng , đánh bài playing ướ
card
Flower có nghĩa là hoa
Hair là mái tóc, da là skin
Bu i sáng thì là morning
King là vua chúa, còn Queen n hoàng
Wander có nghĩa lang thang
Màu đ là red, màu vàng yellow
Yes là đúng, không là no
Fast là nhanh chóng, slow ch m rì
Sleep là ng , go là đi
Weakly m y u healthy m nh lành ế
White là tr ng, green là xanh
Hard là chăm ch , h c hành study
Ng t là sweet, k o candy
Butterfly là b m, bee là con ongướ
River có nghĩa dòng sông
Wait for có nghĩa ngóng trông đ i ch
Dirty có nghĩa là dơ
Bánh mì bread, còn b butterơ
Bác sĩ thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng ch nh ng k điên,
Everywhere có nghĩa m i mi n g n xa.
A song ch m t bài ca.
Ngôi sao dùng ch star, có li n!
Firstly có nghĩa tr c tiênướ
học tiếng anh bằng thơ lục bát - Trang 2
học tiếng anh bằng thơ lục bát - Người đăng: TTuệ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
học tiếng anh bằng thơ lục bát 9 10 575