Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng anh du kích

Được đăng lên bởi quanglamdong
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

7 cách học tiếng Anh du kích - 

7 cách học tiếng Anh du kích - 

"Trước khi chúng ta biết nói,
tiếng mẹ đẻ cũng là ngoại ngữ."
~ Fususu

2

"Before we can talk,
mother tongue is foreign language."
~ Fususu

7 Cách Học Tiếng Anh Du Kích

7 Guerrilla Ways to learn English

Fususu - Nguyễn Chu Nam Phương

Fususu - Nguyen Chu Nam Phuong

Copyright (c) 2016 Fususu.com All Rights Reserved

Copyright (c) 2016 Fususu.com All Rights Reserved

LƯU Ý BẢN QUYỀN VÀ CÁCH SỬ DỤNG
Bạn chỉ có thể in ebook này ra để thuận tiện cho việc đọc
hoặc chia sẻ nó với mục đích PHI LỢI NHUẬN.
Trong mọi trường hợp, xin vui lòng GIỮ NGUYÊN BẢN GỐC NÀY
và không chuyển đổi sang bất cứ định dạng nào khác (MP3, Video...)
Ebook có thể cập nhật phiên bản mới bất cứ lúc nào,
nếu bạn muốn chia sẻ với bạn bè thì tốt nhất là gửi họ link này:


(can apply for learning other languages)

7 cách học tiếng Anh du kích - 

(có thể dùng cho cả ngoại ngữ khác!)

Copyright © 2016 Fususu.com All Rights Reserved

COPYRIGHT AND USAGE NOTE
This ebook can be printed for easier reading
or shared for non-commercial purposes only.
In any case, please make NO CHANGE to this original copy
and also DO NOT convert it to any format (MP3, Video...)
This ebook can be updated any time,
the best way sharing it is to give your friends this link:


Copyright © 2016 Fususu.com All Rights Reserved

3

Mục lục

Table of Contents
5

Foreword from a good friend

Lời thú nhận thành thật	

7

An honest confession

Ngoại ngữ liệu có dữ?	

11

Is foreign language scary?

#1 – 100 lần 1 phút, hơn 1 lần 100 phút	

18

#1 - 100 times 1 minute, better than 100 minutes 1 time.

#2 – Hãy là một OuchMaster!	

25

#3 – Đừng bỏ phí cuốn sách bạn thích	

32

#4 – Bé muốn tập tô, cô thì bắt chép.	

37

#5 – Lớp học thêm của Einstein	

43

#6 – WIT: Tuyệt đỉnh Kung Fu nâng trình ngoại ngữ	

48

#7 – Biến di động và máy tính trở thành đồng minh	

52

Lời khuyên miễn phí mà giá trị	

57

Thay lời kết	

61

Summary

Giới thiệu tác giả	

63

About the author

7 cách học tiếng Anh du kích - 

Lời tựa từ một người bạn tốt	

4

#2 - Be an OuchMaster!
#3 - Don’t neglect your favourite books
#4 - The baby wants drawing, the teacher wants writing.
#5 - Einstein’s Classroom
#6 - “WIT”: Great Kung Fu for studying languages
#7 - Turn your computer and smart phones into allies
Freemium advice...
1
7 cách học tiếng Anh du kích - www.Fususu.com
Học tiếng anh du kích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng anh du kích - Người đăng: quanglamdong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Học tiếng anh du kích 9 10 951