Ktl-icon-tai-lieu

học tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Глаголы движения с приставками вы-, по-, при- и прои их перевод на финский язык
(на материале детектива Бориса Акунина «Азазель»)

Дипломная pабота
Университет г. Ювяскюля
Кафедра языковедения
Русский язык и литература
Осень 2003
Ахола, Вирпи
Каяндер-Пироженко, Элисе

4
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tiedekunta
HUMANISTINEN

Laitos
Kielten laitos / venäjä

Tekijä
Virpi Ahola ja Elise Kajander-Pirojenko
Työn nimi
Glagoly dvizhenija s pristavkami vy-, po-, pri- i pro- i ih perevod na finskij jazyk (na
materiale detektiva Borisa Akunina «Azazel»)
Oppiaine
Työn laji
venäjän kieli ja kirjallisuus
pro gradu
Aika
2003

Sivumäärä
50

Tiivistelmä – Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää etuliitteellisten liikeverbien kääntämistä
suomen kieleen. Ne ovat ongelmallisia venäjää vieraana kielenä opiskeleville, koska
suomen kielessä ei ole täysin vastaavia kielen kategorioita. Tutkimuksen materiaaliksi
valittiin Boris Akuninin teos ”Azazel’” ja Anton Nikkilän siitä laatima suomennos
”Asaselin salaliitto”. Tutkimuksessa keskityttiin vy-, po-, pri- ja pro- -etuliitteellisiin
liikeverbeihin sekä niiden suomennoksiin. Näihin etuliitteisiin päädyttiin niiden
esiintymistiheyden perusteella kyseisessä teoksessa.
Tutkielma koostuu teoria- ja analyysiosuudesta. Teoriaosuudessa
tutkimuksen pohjana käytettyä käännösteoriaa, skopos-teoriaa, suomen
verbejä yleisesti sekä teoriaa molempien kielten liikeverbeistä ja
Analyysiosuudessa esitellään esimerkkejä venäläisten etuliitteellisten
käytöstä ja analysoidaan niiden käännöksiä.

käsitellään
ja venäjän
etuliitteistä.
liikeverbien

Tutkimus osoitti, että etuliitteellisiä liikeverbejä käännetään suomen kieleen hyvin
erilaisin tavoin. Erilaiset adverbit ja muut määritteet ovat yleisiä etuliitteellisten
liikeverbien kääntämisessä käytettäviä kielellisiä apukeinoja. Suomen kielessä on
myös suuri määrä erilaisia liikettä ilmaisevia verbejä, jotka voivat sisältää sekä itse
venäjänkielisen liikeverbin että etuliitteen leksikaalisen merkityksen. Silloin tällöin
myös lauseen rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä etuliitteellisen liikeverbin
merkityksen välittämiseksi tulokieleen.
Yleistä johtopäätöstä etuliitteellisten liikeverbien kääntämisestä ei voi tämän tutkielman
perusteella vetää, koska aineisto pohjautuu ainoastaan yhden kääntäjän näkemyksiin.
Voidaan ainoastaan todeta, että kääntäjältä vaaditaan loistavaa kielitaitoa, kulttuurin ja
maan tuntemusta, mutta myös kielitajua sekä kirjallisia lahjoja.
Asiasanat verbit, liikeverbit, et...
Глаголы движения с приставками вы-, по-, при- и про-
и их перевод на финский язык
(на материале детектива Бориса Акунина «Азазель»)
Дипломная pабота
Университет г. Ювяскюля
Кафедра языковедения
Русский язык и литература
Осень 2003
Ахола, Вирпи
Каяндер-Пироженко, Элисе
học tiếng Nga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
học tiếng Nga 9 10 811