Ktl-icon-tai-lieu

HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP I

Được đăng lên bởi trungbang
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 6445 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Mục lục
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 17
Bài 18
Bài 19
Bài 25
Bài 26
Bài 27
Bài 33
Bài 34 Bài 35
Từ vựng theo chủ đề

Bài 4
Bài 12
Bài 20
Bài 28
Bài 36

Bài 5
Bài 13
Bài 21
Bài 29
Bài 37

Bài 6
Bài 14
Bài 22
Bài 30
Bài 38

Bài 7
Bài 15
Bài 23
Bài 31
Bài 39

Bài 8
Bài 16
Bài 24
Bài 32

NHẬT SƠ CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT BÀI SỐ 1
MONDAY, 9. OCTOBER 2006, 10:10:39

ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết bằng
KATAKANA. Ví dụ: Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết bằng
KATAKANA. Ví dụ:
<anata> : (chữ thường) tức là chữ này viết bằng HIRAGANA
<TEREBI> : (chữ INH) tức là chữ này viết bằng KATAKANA
* các từ như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa>..... thì đây là do ngữ pháp nên đọc là wa, còn khi viết bằng HIRAGANA
là viết chữ ?<ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>, <deha>.....?
I. TỪ VỰNG
??? <watashi> : tôi
????? <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi
??? <anata> : bạn
???? <anohito> : người kia
???? <anokata> : vị kia
???? <minasan> : các bạn, các anh, các chị, mọi người
~?? <~san> : anh ~, chị ~
~??? <~chan> : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ)
~?? <~kun> : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân mật
~?? <~jin> : người nước ~
???? <sensei> : giáo viên
???? <kyoushi> : giáo viên ( dùng để nói đến nghề nghiệp)
???? <gakusei> : học sinh, sinh viên
?????? <kaishain> : nhân viên công ty
~???? <~shain> : nhân viên công ty ~
?????? <ginkouin> : nhân viên ngân hàng
??? <isha> : bác sĩ
??????? <kenkyuusha> : nghiên cứu sinh
????? <ENJINIA> : kỹ sư
???? <daigaku> : trường đại học
????? <byouin> : bệnh viện
??? <denki> : điện
?? <dare> : ai (hỏi người nào đó)
??? <donata> : ngài nào, vị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn)
~??: <~sai> : ~tuổi
???? <nansai> : mấy tuổi
???? <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lịch sự hơn)
?? <hai> : vâng
??? <iie> : không

??????? <shitsurei desu ga> : xin lỗi ( khi muốn nhờ ai việc gì đó)
?????? <onamaewa> : bạn tên gì?
?????? <hajimemashite> : chào lần đầu gặp nhau
??? ???? ??????? : rất hân hạnh được làm quen
???? ~???? <kochirawa ~san desu> : đây là ngài ~
~?? ???? <~kara kimashita> : đến từ ~
???? <AMERIKA> : Mỹ
???? <IGIRISU> : Anh
??? <INDO> : Ấn Độ
?????? <INDONESHIA> : Indonesia
???? <kankoku> : Hàn quốc
?? <TAI> : Thái Lan
????? <chuugoku> : Trung Quốc
??? <DOICHI> : Đức
??? <nihon> : Nhật
???? <FURANSU> : Pháp
???? <BUR...
Mục lục
Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 i 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8
Bài 9 Bài 10 Bài 11 Bài 12 i 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16
Bài 17 Bài 18 Bài 19 Bài 20 i 21 Bài 22 Bài 23 Bài 24
Bài 25 Bài 26 Bài 27 Bài 28 i 29 Bài 30 Bài 31 Bài 32
Bài 33 Bài 34 Bài 35 Bài 36 i 37 Bài 38 Bài 39
Từ vựng theo chủ đề
NHẬT SƠ CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT BÀI SỐ 1
MONDAY, 9. OCTOBER 2006, 10:10:39
ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết bằng
KATAKANA. Ví dụ: Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết bằng
KATAKANA. Ví dụ:
<anata> : (chữ thường) tức là chữ này viết bằng HIRAGANA
<TEREBI> : (chữ INH) tức là chữ này viết bằng KATAKANA
* các từ như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa>..... thì đây là do ngữ pháp nên đọc là wa, còn khi viết bằng HIRAGANA
là viết chữ ?<ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>, <deha>.....?
I. TỪ VỰNG
??? <watashi> : tôi
????? <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi
??? <anata> : bạn
???? <anohito> : người kia
???? <anokata> : vị kia
???? <minasan> : các bạn, các anh, các chị, mọi người
~?? <~san> : anh ~, chị ~
~??? <~chan> : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ)
~?? <~kun> : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân mật
~?? <~jin> : người nước ~
???? <sensei> : giáo viên
???? <kyoushi> : giáo viên ( dùng để nói đến nghề nghiệp)
???? <gakusei> : học sinh, sinh viên
?????? <kaishain> : nhân viên công ty
~???? <~shain> : nhân viên công ty ~
?????? <ginkouin> : nhân viên ngân hàng
??? <isha> : bác sĩ
??????? <kenkyuusha> : nghiên cứu sinh
????? <ENJINIA> : kỹ sư
???? <daigaku> : trường đại học
????? <byouin> : bệnh viện
??? <denki> : điện
?? <dare> : ai (hỏi người nào đó)
??? <donata> : ngài nào, vị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn)
~??: <~sai> : ~tuổi
???? <nansai> : mấy tuổi
???? <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lịch sự hơn)
?? <hai> : vâng
??? <iie> : không
HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP I - Người đăng: trungbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP I 9 10 217