Ktl-icon-tai-lieu

hoc tiếng trung

Được đăng lên bởi CL Tra
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đây là cách nhận diện và nhớ chữ tiếng trung rất hiệu quả mà người Việt ta sáng tạo ra và lưu truyền những câu thơ về chữ hán, nhằm giúp cho việc ghi nhớ được dễ dàng.
CHIẾT TỰ CHỮ HÁN – P1
[ mǎi ] mại = mua : chữ này gồm chữ [ tóu ]
nghĩa là đầu và nét ngang phía trên, thì do ngày
xưa người đi chợ thường đội thúng trên đầu.
Minh [ míng ] = sáng, gồm chữ nhật cho ánh
sáng ban ngày, bên phải là chữ nguyệt cho ánh
sáng ban đêm.
[ pín ] BẦN = nghèo : Trong chữ Bần cấu tạo
đến ba phần: trên là chữ bát (bát là tám), kế
đến là chữ đao (đao là dao dùng để cắt chặt ra);
hai chữ này họp lại thành chữ phân (phân là
chia) dưới cùng là chữ bối (bối là đồng tiền) Có
nghĩa rằng sở-dĩ nghèo là vì có nhiều tiền mà cứ
phân phát ra cho thiên-hạ giống như ta có một cái
bánh mà chia ra làm tám miếng thì tất nhiên nó sẽ
nhỏ dần, do đó nghèo. ( giản thể )
[ pǐ ]= Bĩ nghĩa là bế tắc, vận xấu, hỏng, chê
bai. Gồm có chữ bất ở trên, chữ Khẩu ở dưới,
hoc tiếng trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoc tiếng trung - Người đăng: CL Tra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hoc tiếng trung 9 10 134