Ktl-icon-tai-lieu

học tôt tiếng anh

Được đăng lên bởi luc-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dùng English Study Pro như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?
Lập kế hoạch học tiếng Anh với English Study Pro
Không có ông thầy giỏi nhất, cũng không có cuốn giáo trình hay nhất, và hiển nhiên cũng
không có một phần mềm dạy/học tiếng Anh tốt nhất. Bởi vì tất cả phụ thuộc vào bạn –
người đang cần học giỏi tiếng Anh. Có người hỏi: học tiếng Anh bằng English Study Pro sẽ
lấy được bằng gì (bằng A, B hay C)? Chà, câu trả lời là: học tiếng Anh bằng English Study
Pro có thể chẳng lấy được cái bằng nào hoặc có thể đạt tới bằng Z!
Thực tế English Study Pro là một kho tư liệu đồ sộ được tuyển chọn và đi kèm với những
công cụ, tiện ích phong phú và hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của bạn theo
nhiều cách khác nhau. English Study Protạo ra nhiều từ điển để tra cứu để giúp bạn tiện lợi,
tiết kiệm thời gian hơn thay vì phải ngồi lục lọi trong cả một chồng từ điển bày trên bàn,
hơn thế nó còn là những quyển từ điển có ảnh màu và “biết nói”. Các tư liệu của English
Study Pro được tuyển chọn và tích lũy giúp bạn tiết kiệm thời gian mày mò tìm kiếm trong
hàng loạt cuốn sách trong nhà sách. Các công cụ làm bài tập có chấm điểm của English
Study Pro giúp bạn hứng thú và tiện lợi hơn trong việc rèn luyện tiếng Anh nhất là khi không
có một “ông thầy” ở bên cạnh. Các tính năng nghe nói của English Study Pro giúp bạn luyện
tập nghe nói một cách nhanh chóng và hữu hiệu thay vì phải trở tới trở lui những cuộn băng
casset hay những đĩa audio. Tóm lại English Study Prolà kho tư liệu bằng rất nhiều
quyển sách cộng lại; công cụ/tiện ích của English Study Pro bằng nhiều phần
mềm cộng lại. Nó cung cấp gần đủ (bởi vì cũng chẳng có thế nào là đủ) những gì cần cho
một người có nhu cầu học tiếng Anh. Ngoài ra, không chỉ những tư liệu và tiện ích sẵn có,
nó còn có thể có thêm nhiều tư liệu và tiện ích khác cung cấp miễn phí qua website. Phần
còn lại chính là: bạn tận dụng nó như thế nào để phục vụ cho mình?
Trước tiên phải hỏi bạn là ai và bạn có mục đích gì? Bạn là một người chưa biết tiếng Anh
muốn học để dần dần nâng cao vốn ngoại ngữ của mình? Bạn là một người đã biết tiếng
Anh và muốn nâng cao kỹ năng ngoại ngữ? Bạn là một giáo viên Anh ngữ muốn đào sâu
nghiên cứu và giảng dạy tốt? Tùy bạn là ai và bạn có mục đích gì mà kế hoạch học
tập/nghiên cứu của bạn sẽ khác. Vì vậy cũng không có một công thức chung cho mọi người.
Ở đây chỉ xin gợi ý một cách học dựa trên hiểu biết cá nhân cộng với những ý đồ khởi thủy
khi thiết kế các chức năng của chương trình. Với bạn có thể khác hoặc tù...
Dùng English Study Pro như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?
Lập kế hoạch học tiếng Anh với English Study Pro
Không ông thầy giỏi nhất, cũng không cuốn giáo trình hay nhất, hiển nhiên cũng
không một phần mềm dạy/học tiếng Anh tốt nhất. Bởi tất cả phụ thuộc o bạn
người đang cần học giỏi tiếng Anh. người hỏi: học tiếng Anh bằng
English Study Pro
sẽ
lấy được bằng (bằng A, B hay C)? Chà, câu trả lời là: học tiếng Anh bằng
English Study
Pro
có thể chẳng lấy được cái bằng nào hoặc có thể đạt tới bằng Z!
Thực tế
English Study Pro
một kho liệu đồ sộ được tuyển chọn đi kèm với những
công cụ, tiện ích phong p và hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của bạn theo
nhiều cách khác nhau.
English Study Pro
tạo ra nhiều từ điển để tra cứu để giúp bạn tiện lợi,
tiết kiệm thời gian n thay phải ngồi lục lọi trong cả một chồng tđiển bày trên bàn,
hơn thế còn những quyển từ điển ảnh màu “biết nói”. Các liệu của
English
Study Pro
được tuyển chọn tích lũy giúp bạn tiết kiệm thời gian mày tìm kiếm trong
hàng loạt cuốn sách trong nhà sách. Các công cụ làm bài tập chấm điểm của
English
Study Pro
giúp bạn hứng thú và tiện lợi hơn trong việc rèn luyện tiếng Anh nhất là khi không
có một “ông thầy” ở bên cạnh. Các nh năng nghe nói của
English Study Pro
giúp bạn luyện
tập nghe nói một cách nhanh chóng và hữu hiệu thay vì phải trở tới trở lui những cuộn băng
casset hay những đĩa audio. Tóm lại
English Study Pro
kho liệu bằng rất nhiều
quyển sách cộng lại; công cụ/tiện ích của
English Study Pro
bằng nhiều phần
mềm cộng lại. Nó cung cấp gần đủ (bởi vì cũng chẳng có thế nào là đủ) nhữngcần cho
một người nhu cầu học tiếng Anh. Ngoài ra, không chỉ những tư liệu tiện ích sẵn có,
còn thể có thêm nhiều liệu tiện ích khác cung cấp miễn phí qua website. Phần
còn lại chính là: bạn tận dụng nó như thế nào để phục vụ cho mình?
Trước tiên phải hỏi bạn ai bạn mục đích gì? Bạn một người chưa biết tiếng Anh
muốn học để dần dần nâng cao vốn ngoại ngữ của mình? Bạn một người đã biết tiếng
Anh muốn nâng cao kỹ năng ngoại ngữ? Bạn một giáo viên Anh ngữ muốn đào sâu
nghiên cứu giảng dạy tt? Tùy bạn ai bạn mục đích kế hoạch học
tập/nghiên cứu của bạn sẽ khác. Vì vậy cũng không có một công thức chung cho mọi người.
đây chỉ xin gợi ý một cách học dựa trên hiểu biếtnhân cộng với những ý đồ khởi thủy
khi thiết kế các chức năng của chương trình. Với bạn thể khác hoặc tùy theo khả năng
tiếp thu của bạn có thể thay đổi một số phần. Đối tượng được đưa ra ở đây là người bắt đầu
học.
học tôt tiếng anh - Trang 2
học tôt tiếng anh - Người đăng: luc-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
học tôt tiếng anh 9 10 259