Ktl-icon-tai-lieu

học tôt tiếng anh

Được đăng lên bởi luc-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nên học từ vựng theo cách nào?
Trong English Study Pro, Vocabulary Study là công cụ giúp bạn học từ vựng, bạn có thể ghi chú nhiều từ
cần học vào đó rồi sử dụng các công cụ của Vocabulary Study để học thuộc và sau đó còn có thể ôn lại
những từ mình đã học. Vấn đề là: những từ mới này sẽ thu thập từ đâu?
Xin gợi ý vài cách để có thêm vốn từ mới:

•

•

•

Nếu bạn đang còn học theo một cuốn giáo trình thì mỗi bài học đều có những từ mới cần nhớ, vậy
thì bạn sẽ đưa những từ vựng đó vào Vocabulary Study để dễ học thuộc. Hầu hết các phần học
trongEnglish Study Pro, những chỗ nào có liên quan đến từ vựng đều có nút công cụ Add to
Vocabulary Study dùng để đưa danh sách từ vào Vocabulary Study.
Bạn có thể chọn một quyển sách tiếng Anh mà bạn thích để tập đọc trong Reading Books. Trong
quá trình đọc hãy ghi chú lại tất cả các từ mới (bằng công cụ ghi chú từ trong Reading Books)
rồi dùng nút Add to Vocabulary Study để đưa chúng vào Vocabulary Study. Học từ mới bằng
việc đọc sách có ưu điểm là bạn hiểu từ đó trong ngữ cảnh cụ thể đồng thời trong quá trình đọc
quyển sách đó bạn có thể gặp lại nó nhiều lần giúp bạn dễ dàng hiểu và nhớ chúng.
Mỗi tháng bạn có thể đưa ra một chủ đề để học. Ví dụ, bạn chọn học về các loài động vật; hoặc
bạn chọn chủ đề các từ nói về cảm xúc của con người,… Bạn mở Lexicon, tìm chủ đề tương ứng
rồi đưa các từ vào Vocabulary Study để học. Theo cách này bạn cũng hệ thống hóa lại các từ vựng
mình biết và cũng dễ nhớ hơn vì bạn học theo những chủ đề nhất định.

Còn rất nhiều cách khác để học từ vựng tùy theo khả năng, ý tưởng của từng người. Bạn có thể tham khảo
thêm cách học của những người khác.

...
Nên học từ vựng theo cách nào?
Trong
English Study Pro
, Vocabulary Studycông cụ giúp bạn học từ vựng, bạn có thể ghi chú nhiều từ
cần học vào đó rồi sử dụng các công cụ của Vocabulary Study để học thuộc sau đón thể ôn lại
những từ mình đã học. Vấn đề là: những từ mới này sẽ thu thập từ đâu?
Xin gợi ý vài cách để có thêm vốn từ mới:
Nếu bạn đang còn học theo một cuốn giáo trình thì mỗi bài học đều có những từ mới cần nhớ, vậy
thì bạn sẽ đưa những từ vựng đó vào Vocabulary Study để dễ học thuộc. Hầu hết các phần học
trong
English Study Pro
, những chỗ nào liên quan đến từ vựng đều nút công cụ Add to
Vocabulary Study dùng để đưa danh sách từ vào
Vocabulary Study
.
Bạn có thể chọn một quyển sách tiếng Anh mà bạn thích để tập đọc trong Reading Books. Trong
quá trình đọc hãy ghi chú lại tất cả các từ mới (bằng công cụ ghi c từ trong Reading Books)
rồi dùng nút Add to Vocabulary Study để đưa chúng vào
Vocabulary Study
. Học từ mới bằng
việc đọc sách ưu điểm bạn hiểu từ đó trong ngữ cảnh cụ thể đồng thời trong quá trình đọc
quyển sách đó bạn có thể gặp lại nó nhiều lần giúp bạn dễ dàng hiểu và nhớ chúng.
Mỗi tháng bạn có thể đưa ra một chủ đề đhọc. dụ, bạn chọn học về các loài động vật; hoặc
bạn chọn chủ đề các tnói về cảm xúc của con người,… Bạn mở Lexicon, tìm chủ đtương ứng
rồi đưa các từ vào
Vocabulary Study
để học. Theo cách này bạn cũng hệ thống hóa lại các từ vựng
mình biết và cũng dễ nhớ hơn vì bạn học theo những chủ đề nhất định.
Còn rất nhiều cách khác để học từ vựng tùy theo khả năng, ý tưởng của từng người. Bạn có thể tham khảo
thêm cách học của những người khác.
học tôt tiếng anh - Người đăng: luc-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
học tôt tiếng anh 9 10 146