Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học ielts từ con số 0 lên 8.0

Được đăng lên bởi hoaimt93enter
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
IELTS WRITING

MỤC LỤC
PHƢƠNG PHÁP CHUNG TỰ HỌC IELTS WRITING ............................................................................. 2
LỜI KHUYÊN KHI TỰ HỌC IELTS WRITING TASK 1 ......................................................................... 5
LỜI KHUYÊN KHI TỰ HỌC IELTS WRITING TASK 2 ......................................................................... 6
CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ CHO IELTS WRITING .................................................................. 7
CÁCH VIẾT INTRODUCTION TRONG IELTS TASK 2 ......................................................................... 8
SLIDE BÀI GIẢNG WRITING_NGOC BACH (UPDATE 05/11/2014) ................................................. 10
PHÂN TÍCH CHI TIẾT MỘT BÀI TASK 2 DẠNG DISCUSS ................................................................ 11
HƢỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƢỚC VIẾT ĐỀ IELTS WRITING 06/12/14 .................................... 13
CÁC TỪ KHÔNG NÊN DÙNG TRONG IELTS WRITING .................................................................... 14
PHÂN TÍCH MỘT BÀI VIẾT DẠNG DISCUSS + OPINION ............................................................... 17
BÀI VIẾT DẠNG OPINION BAND 8.0 ................................................................................................... 19

Written by Ngoc Bach
Website: 
Page: 

Page 1

IELTS WRITING

GIỚI THIỆU
Chào các bạn !
Mình là Ngọc Bách (admin page:  và website:
).
Đầu tiên, xin cám ơn tất cả các mem của page trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ các
bài viết của mình. Rất nhiều bạn sau khi tham khảo các bài mình viết đã đạt kết quả IELTS tốt.
Đây thực sự là nguồn động viên lớn để mình tiếp tục cho ra lò các bài chất lƣợng hơn .
Để tiện cho việc tham khảo của các bạn. Mình đã tổng hợp lại thành 1 file duy nhất. Tất cả các
bài trong file này đều do mình-Ngọc Bách tự viết 100%. Bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ page
hay trang nào cả.
Đợt tới, nhƣ đã hứa mình sẽ có một món quà tặng mọi ngƣời nhân dịp Tết. (Sẽ giúp mọi ngƣời
học tốt cả 4 kỹ năng IELTS hơn)
Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé !

Cám ơn mọi ngƣời nhiều !
-Ngọc Bách-

Written by Ngoc Bach
Website: 
Page: 

Page 2

IELTS WRITING

PHƢƠNG PHÁP CHUNG TỰ HỌC IELTS WRITING
1. Luyện IELS Writing qua kênh youtube của Ngọc Bách
Thời điểm viết note “PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC IELTS TỪ 5.5...
IELTS WRITING
Written by Ngoc Bach
Website: www.ngocbach.com
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 1
MC LC
PHƢƠNG PHÁP CHUNG TỰ HC IELTS WRITING ............................................................................. 2
LI KHUYÊN KHI T HC IELTS WRITING TASK 1 ......................................................................... 5
LỜI KHUYÊN KHI TỰ HỌC IELTS WRITING TASK 2 ......................................................................... 6
CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ CHO IELTS WRITING .................................................................. 7
CÁCH VIẾT INTRODUCTION TRONG IELTS TASK 2 ......................................................................... 8
SLIDE BÀI GIẢNG WRITING_NGOC BACH (UPDATE 05/11/2014) ................................................. 10
PHÂN TÍCH CHI TIẾT MỘT BÀI TASK 2 DẠNG DISCUSS ................................................................ 11
HƢỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƢỚC VIẾT ĐỀ IELTS WRITING 06/12/14 .................................... 13
CÁC TỪ KHÔNG NÊN DÙNG TRONG IELTS WRITING .................................................................... 14
PHÂN TÍCH MỘT BÀI VIẾT DẠNG DISCUSS + OPINION ............................................................... 17
BÀI VIẾT DẠNG OPINION BAND 8.0 ................................................................................................... 19
Hướng dẫn học ielts từ con số 0 lên 8.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn học ielts từ con số 0 lên 8.0 - Người đăng: hoaimt93enter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn học ielts từ con số 0 lên 8.0 9 10 280