Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi Nga Hoang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO
HỌC SINH TIỂU HỌC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
- Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu.
Ngữ âm được coi là một trong những yếu tố cơ sở của tất cả các ngông
ngữ trên thế giới. Nếu phát âm chính xác thì không những có lợi cho việc biểu
đạt tư tưởng, nâng cao hiệu quả giao tiếp mà còn giúp người học “ nói đúng”
tiếng Anh.
Trong Tiếng Anh, cấu âm vô cùng quan trọng. Cách đọc, cách đặt dấu trọng âm,
tạo âm gió có tạo nên ý nghĩa câu, từ như cách nói theo thanh dấu của Tiếng
Việt. Nếu mình nói sai cũng lẫn lộn như việc nói tiếng Việt mà dùng thanh dấu
lung tung. Vì vậy, yêu cầu quan trọng của học Tiếng anh là phải nghe đúng mới
dẫn đến nói đúng và học đúng. Lâu nay, chúng ta đang đi ngược với một quy
trình ngoại ngữ.
Phiên âm nó rất quan trọng bởi vì cái cách để bạn đọc một từ là bạn đọc
cái phần phiên âm chứ không phải nhìn từ mà đoán đọc. Nếu bạn biết cách phát
âm, mọi công đoạn nghe, nói, học từ mới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong Tiếng anh, cái khó nhất là những phần nối từ, biến từ và nuốt một số
thành phần câu khi giao tiếp. Điều này làm cho những người Việt không biết
đâu mà lần. Nhưng tất cả đều có quy tắc của nó. Nắm được những quy tắc này,
sẽ hiểu cách học từ, ghép câu và nghe nói tốt.
- Lý do chọn đề tài.
Giáo dục có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài
người. Trong tình hình hiện nay, đất nước trên con đường đổi mới, chính sách
mở cửa quan hệ với các nước trên thế giới đã tăng đáng kể. Sự giao tiếp rộng rãi
với các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Ngôn ngữ quốc tế - ngày được quan
tâm hơn.

1

Chính vì vậy môn tiếng Anh đã đưa vào chương trình giáo dục tiểu học và
tiến tới nó sẽ là một bộ môn bắt buộc liên thông từ lớp 3 đến lớp 12. Hiện nay,
tuy Tiếng Anh chưa phải là môn bắt buộc nhưng nó cũng chiếm một vị trí rất
quan trọng trong nhà trường như bộ môn Toán vì các em học sinh phải tham gia
vào 2 cuộc thi bắt buộc là : cuộc thi giao lưu Olympic Tiếng Anh và cuộc thi
Violympic trên Internet với mục tiêu giúp các em học sinh trên cơ sở rèn luyện 4
kỹ năng : Nghe, nói, đọc, viết. Để dần giúp các em đạt được khả năng hiểu được
tiếng Anh trong chương trình ở các cấp học, tạo điều kiện thuận lợi cho các em
trong việc tự học, tìm hiểu khoa học kỹ thuật hiện đại và kho tàng văn hóa
phong phú của thế giới.
Xuất phát từ đối tượng của quá trình dạy học là học sinh tiểu học , ý thức
học tập của các em chưa cao đặc biệt là cách phát âm những âm tiết khó như /s/
hay /z/, / i/ hay /i:/; /∫/ ...
HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO
HỌC SINH TIỂU HỌC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
- Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu.
Ngữ âm được coi một trong những yếu tố s của tất cả c ngông
ngữ trên thế giới. Nếu phát âm chính xác thì không những lợi cho việc biểu
đạt ng, nâng cao hiệu qu giao tiếp mà còn giúp người học nói đúng”
tiếng Anh.
Trong Tiếng Anh, cấu âmng quan trọng. Cách đọc, cách đặt dấu trọng âm,
tạo âm gió có tạo nên ý nghĩa câu, từ như cách nói theo thanh dấu của Tiếng
Việt. Nếu mình nói sai cũng lẫn lộn như việc nói tiếng Việt mà dùng thanh dấu
lung tung. Vì vậy, yêu cầu quan trọng của học Tiếng anh là phải nghe đúng mới
dẫn đến nói đúng học đúng. Lâu nay, chúng ta đang đi ngược với một quy
trình ngoại ngữ.
Phiên âm rất quan trọng bởi vì cái cách để bạn đọc một từ là bạn đọc
cái phần phiên âm chứ không phải nhìn từ đoán đọc. Nếu bạn biết cách phát
âm, mọi công đoạn nghe, nói, học từ mới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong Tiếng anh, cái k nhất là những phần nối từ, biến từ và nuốt một s
thành phn câu khi giao tiếp. Điều này làm cho những người Việt không biết
đâu lần. Nhưng tất cả đều quy tắc của. Nắm được những quy tắcy,
sẽ hiểu cách học từ, ghép câu và nghe nói tốt.
- Lý do chọn đề tài.
Giáo dục vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của hội loài
người. Trong tình nh hiện nay, đất nước trên con đường đổi mới, chính sách
mở cửa quan hệ với các ớc trên thế giới đã tăng đáng kể. Sự giao tiếp rộng rãi
với các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Ngôn ngquốc tế - ngày được quan
tâm hơn.
1
HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Người đăng: Nga Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
HƯỚNG DẪN HỌC TỐT NGỮ ÂM TRONG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 9 10 778