Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn phương pháp luyện viết writing 5.0 đến 7.0

Được đăng lên bởi buihuonguyen99
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Self – study Materials 1
Writing IELTS

Hướng Dẫn Các Bạn Khối A, B Phương Pháp Luyện Viết Writing
Được viết bởi Xuân Hưng
Admin: 

Trước khi các bạn roll chuột kéo xuống dưới để đọc tiếp, ad và các bạn chúng ta cùng nhau thỏa
thuận một vài điều này nhé:
-Ad là dân khối D nhưng khi viết bài bài này, ad đứng từ góc độ của các mem khối A, B để chia
sẻ, hướng dẫn các bạn. Nên nếu có chỗ nào ad chưa thấu hết các bạn góp ý với ad nhé.
- Tuy viết cho khối A và trong bài có phân tích sự tương đồng giữa các môn khối A và môn
Tiếng Anh nhưng tất cả các khối còn lại đều đọc được và áp dụng được nhé.
OK. Và giờ chúng ta cùng bắt đầu:

NHỮNG “HẠT SẠN” THƯỜNG GẶP
TRONG BÀI VIẾT CỦA “DÂN” KHỐI A

Thực ra những điểm yếu này các bạn khối D ad cũng bắt gặp.Tuy nhiên các bạn khối A trầm
trọng hơn và do đó việc chữa bài đòi hỏi người dạy phải nhìn vừa nhìn được chi tiết (các bạn
khối A rất hay sai những lỗi lặt vặt), vừa khái quát hóa được những lỗi sai, giúp họ nhìn ra tổng
thể mình đang thiếu những gì. Và đây là những yếu điểm điển hình trong một loạt bài viết Task I
và Task II của mem khối A.
Dịch từng từ một: Do background về ngữ pháp còn yếu, nên khi dịch một ý nào đó từ Tiếng
Việt sang Tiếng Anh, các bạn khối A thường xuyên dịch từng chữ một. Các bạn e ngại rằng nếu
không dịch một chữ nào đó trong ý mình vừa nghĩ được, câu sẽ không hoàn chỉnh. Tác hại của
việc dịch word by word là sản sinh ra những câu văn lủng củng về mặt diễn đạt, sai về ngữ
pháp và thiếu chính xác về từ vựng. Đây là khuyết điểm rất đặc trưng của những bài viết dưới
mức 5.0 ở tất cả các khối A, B, C, D

Self – study Materials 2
Writing IELTS

Lỗ hổng từ vựng quá lớn: Thiếu hụt vốn từ vựng academic, nên mặc dù có thể nghĩ ra được ý
hay, thậm chí là những câu văn Tiếng Việt rất “nuột” trong đầu, nhưng các bạn khối A chỉ có thể
diễn giải bằng những từ vựng quen thuộc. Kiểu như “cải thiện” thì nghĩ ngay đến “improve”,
hoặc khá hơn thì “enhance”. Điều này khiến cho bài viết của nhiều bạn chỉ quanh quẩn những
từ,cụm từ “quen mặt”. Hoặc nếu nghĩ được một từ nào đó phức tạp hơn chút, các bạn cũng dễ
ghép sai vì chưa hiểu về khái niệm collocation.
Diễn đạt lủng củng: Mình tách ý này ở đây vì lỗ hổng diễn đạt cũng là một “ca khó” mà rất
nhiều bạn khối A mắc phải. Ngoài nguyên nhân dịch word by word, thiếu từ vựng academic, các
bạn cũng chưa hình dung ra được cách tổ chức các ý sao cho chặt chẽ về mặt idea cũng như bố
cục của bài viết. Với lỗi diễn đạt như vậy,...
Self study Materials
Writing IELTS
1
Hướng Dn Các Bn Khối A, B Phương Pháp Luyn Viết Writing
Được viết bi Xuân Hưng
Admin: https://www.facebook.com/ChinhphucIELTScungMr.Hung
Trước khi các bn roll chut kéo xuống dưới đ đọc tiếp, ad các bn chúng ta cùng nhau tha
thun một vài điều này nhé:
-Ad dân khối D nhưng khi viết bài bài này, ad đứng t góc độ ca các mem khối A, B để chia
sẻ, hướng dn các bn. Nên nếu có ch nào ad chưa thấu hết các bn góp ý vi ad nhé.
- Tuy viết cho khi A trong bài phân tích s tương đồng gia các môn khi A môn
Tiếng Anh nhưng tất c các khi còn lại đều đọc được và áp dụng được nhé.
OK. Và gi chúng ta cùng bắt đầu:
NHỮNG “HẠT SẠN” THƯỜNG GP
TRONG BÀI VIT CỦA “DÂN” KHỐI A
Thc ra những điểm yếu y các bn khối D ad cũng bt gp.Tuy nhiên các bn khi A trm
trọng hơn do đó việc chữa bài đòi hỏi người dy phi nhìn vừa nhìn được chi tiết (các bn
khi A rt hay sai nhng li lt vt), vừa khái quát hóa đưc nhng li sai, giúp h nhìn ra tng
th mình đang thiếu những gì. Và đâynhững yếu điểm điển hình trong mt lot bài viết Task I
và Task II ca mem khi A.
Dch tng t mt: Do background v ng pháp còn yếu, nên khi dch một ý nào đó từ Tiếng
Vit sang Tiếng Anh, các bn khối A thường xuyên dch tng ch mt. Các bn e ngi rng nếu
không dch mt ch nào đó trong ý mình vừa nghĩ được, câu s không hoàn chnh. Tác hi ca
vic dch word by word sn sinh ra những câu văn lng cng v mt diễn đt, sai v ng
pháp thiếu chính xác v t vng. Đây khuyết điểm rất đặc trưng của nhng bài viết dưới
mc 5.0 tt c các khi A, B, C, D
hướng dẫn phương pháp luyện viết writing 5.0 đến 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn phương pháp luyện viết writing 5.0 đến 7.0 - Người đăng: buihuonguyen99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hướng dẫn phương pháp luyện viết writing 5.0 đến 7.0 9 10 137