Ktl-icon-tai-lieu

Japanese Language Training Division

Được đăng lên bởi hvtuan9
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 5 lần
FPT University
Japanese Language Training Division

JAPANESE ELEMENTARY I

NEW WORDS
(Lesson 1 – Lesson 10)

FPT University
Japanese Language Training Division

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Từ mới

だいいっ か

第1課
わたし

私

Tôi (ngôi thứ nhất số ít)

わたしたち

私たち

Chúng tôi, chúng ta…(ngôi thứ nhất số nhiều)

あなた

Bạn, ông, bà, anh, chị, cô, chú (ngôi thứ hai số ít)

あなたがた

Các bạn, các anh, các chị…(ngôi thứ hai số nhiều)

ひと

人

Người ấy, người kia

 あのひと
かた

方

(cánh nói lịch sự của 人) vị
(cánh nói lịch sự của あの人) vị đó, vị kia

 あのかた
みなさん

Người

皆さん

Các bạn, các anh, các chị, mọi người…
Ông ~, Bà ~, Anh ~, Chị ~,…..(đi kèm theo tên, dùng để
gọi tên người khác một cách lịch sự)

~さん
 Mai さん

(cô/chị/bạn) Mai
(đi kèm theo tên, dùng để gọi các bé gái thay cho さん)

~ちゃん
 Linh ちゃん

Bé Linh
(đi kèm theo tên, dùng để gọi các bé trai thay cho さん)

~くん

Bé Shin

 しんくん

(đi kèm theo tên nước ) người nước ~

~じん
ベトナム人

Người Việt Nam

せんせい

先生

Thầy giáo (cô giáo), giáo viên (không dùng để chỉ nghề
nghiệp, đi kèm với tên để gọi giáo viên
(VD: Nam 先生→ thầy Nam)

きょうし

教師

Nhà giáo, giáo viên (dùng để chỉ nghề nghiệp, dùng khi
giới thiệu nghề nghiệp của mình (tôi làm nghề giáo viên)

がくせい

学生

Học sinh, sinh viên (nói chung)

かいしゃいん

会社員

Nhân viên công ty nói chung (dùng để chỉ nghề nghiệp)

しゃいん

社員

nhân viên của một công ty cụ thể (VD: FPT の社員)

ぎんこういん

銀行員

nhân viên ngân hàng (nghề nghiệp)

いしゃ

医者

Bác sỹ (nghề nghiệp)

けんきゅうしゃ

研究者

Nhà nghiên cứu (nghề nghiệp)

 ベトナムじん

2

FPT University
Japanese Language Training Division

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Từ mới

ぎじゅつしゃ

技術者

Kỹ sư

けんしゅうせい

研修生

Tu nghiệp sinh

だいがく

大学

Đại học

びょういん

病院

Bệnh viện

せんもん

専門

Chuyên môn

でんき

電気

Điện、điện lực

 エンジニア

Ai

だれ

( cách nói lịch sự của だれ) là người nào

 どなた
~さい
 なんさい

~歳

~ tuổi

何歳

Mấy tuổi?
Bao nhiêu tuổi (hỏi lịch sự hơn 何歳)

 おいくつ
はい

Vâng, dạ, ừ

いいえ

Không

かいわ

会話

Hội thoại

しつれいですが

Xin lỗi, tôi xin thất lễ

おなまえは?

Tên bạn là gì?

はじめまして。

初めまして

Xin chào anh (dùng khi lần đầu tiên gặp mặt)

どうぞ よろしく [おねがいします]
こちらは ~さんです。

Đây là anh (chị).....
(dùng khi giới thiệu người khác)
(tôi) đến từ ……..

~から きました。
 にほんから

Từ nay mong anh giúp đỡ

きました。

Tôi đến từ Nhật Bản

3

FPT University
Japanese Language Training Division

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Từ mới

*****************

アメリカ

Amerika

Mỹ

イギリス

Igirisu

Anh

インド

Indo

Ấn Độ

インドネシア

Indoneshia

Indonesia

マレーシア

Marēshia

Malaysia

かんこく

韓国

Hàn Quốc

タイ

Tai

Thái

ちゅうごく

中国

Trung Quốc

フィリピン

Filipin

Ph...
FPT University
Japanese Language Training Division
JAPANESE ELEMENTARY I
NEW WORDS
(Lesson 1 Lesson 10)
Japanese Language Training Division - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Japanese Language Training Division - Người đăng: hvtuan9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Japanese Language Training Division 9 10 205