Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng nghe

Được đăng lên bởi sakechien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 3 lần
kỹ năng nghe
A. Nghe thụ động:
1. - ‘Tắm’ ngôn ngữ. Nghe không cần hiểu: Hãy nghe! Đừng hiểu.
2 - Nghe với hình ảnh động.
B. Nghe chủ động.
1. Bản tin special english: nghe viết alij câu chữ
2. Chăm chú nghe lại một số bài mình từng nghe trong giai đoạn ‘tắm ngôn ngữ’
- Lấy lại script của những bài mình từng nghe, đọc lại và nhớ lại trong tưởng tượng lời đọc
mà mình từng nghe nhiều lần. Sau đó xếp bản script và nghe lại để hiểu. Lần này: tự nhiên
mình sẽ nghe rõ từng tiếng và hiểu. Trường hợp không hiểu một từ hay cụm từ, thì gắng lặp
lại nhiều lần đúng như mình đã nghe, sau đó lật lại script để so sánh.
3.Học hát tiếng Anh, và hát theo trong khi nghe.

...
kỹ năng nghe
A. Nghe thụ động:
1. - ‘Tắm’ ngôn ngữ. Nghe không cần hiểu: Hãy nghe! Đừng hiểu.
2 - Nghe với hình ảnh động.
B. Nghe chủ động.
1. Bản tin special english: nghe viết alij câu chữ
2. Chăm chú nghe lại một số bài mình từng nghe trong giai đoạn ‘tắm ngôn ngữ’
- Lấy lại script của những bài mình từng nghe, đọc lại và nhớ lại trong tưởng tượng lời đọc
mà mình từng nghe nhiều lần. Sau đó xếp bản script và nghe lại để hiểu. Lần này: tự nhiên
mình sẽ nghe rõ từng tiếng và hiểu. Trường hợp không hiểu một từ hay cụm từ, thì gắng lặp
lại nhiều lần đúng như mình đã nghe, sau đó lật lại script để so sánh.
3.Học hát tiếng Anh, và hát theo trong khi nghe.
kỹ năng nghe - Người đăng: sakechien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kỹ năng nghe 9 10 488