Ktl-icon-tai-lieu

Làm cách nào để nâng cao vốn từ vựng TOEIC

Được đăng lên bởi hoangha2286
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Làm cách nào để nâng cao vốn
từ vựng TOEIC

Một trong những cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng của bạn là đọc, và đọc thường
xuyên.Khi bạn đọc, bạn cần chú ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
Bạn càng đọc thì bạn càng thấy nhiểu từ. Bạn càng thấy nhiều từ thì bạn càng học
được nhiều. Việc đọc là một trải nghiệm rất thú vị, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc
những điều thú vị cho bạn. Sau đó, bạn sẽ có niềm vui, nâng cao vốn từ vựng của bạn, và
xây dựng kỹ năng bạn cần cho kỳ thi TOEIC. Khi bạn đọc, có một số chiến lược bạn có
thể sử dụng để nâng cao vốn từ vựng của bạn.

1. Phân Tích Thành Phần Của Từ

Từ được hình thành bởi các từ gốc (roots), các tiền tố (prefixes) đứng trước từ gốc, và các
hậu tố (suffixes) đứng sau từ gốc.
Ví dụ
re (tiền tố) + circula (từ gốc) + tion (hậu tố) = recirculation

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ gốc, các tiền tố, và hậu tố xuất xứ từ tiếng Hy Lạp và
tiếng Latinh. Tìm hiểu về ý nghĩa của các từ gốc, các tiền tố, và hậu tố sẽ giúp bạn tăng
vốn từ vựng của bạn.
Ví dụ
re (lại) có nghĩa là again (một lần nữa)
reunite (đoàn tụ) nghĩa là bring together (mang lại với nhau một lần nữa)
reconsider (xem xét lại) nghĩa là think about again (suy nghĩ một lần nữa)
retrain (đào tạo lại) train again (đào tạo một lần nữa)

2. Nhận diện được những hình thức ngữ pháp (Grammatical Forms)
Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết một từ là một danh từ, một động từ, một tính từ,
hoặc một trạng từ. Bạn có thể học cách nhận diện những hậu tố khác nhau. Những hậu
tố sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của từ mới.

Ví dụ

Hậu tố Danh từ

Hậu tố Tính từ

Hậu tố Động từ

-tion

competition

-y

easy

-ize

memorize

-ance

deliverance

-ous

mountainous -ate

refrigerate

-ence

independence -able

capable

lengthen

-ment government

-al

musical

-ism

Buddhism

-ic

athletic

-ship

friendship

-ful

beautiful

-ity

community

-less

careless

-er

teacher

-or

inspector

-en

3. Nhận diện được Word Families
Cũng giống như anh chị em trong cùng một gia đình, những từ đều có liên quan với
nhau.Một từ có thể trở thành một danh từ, một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ
bằng cách thay đổi hậu tố (suffixes) của nó.
Ví dụ
depend(verb)
dependence (noun)dependable (adjective)dependably (adverb)

Bốn từ trên cùng với nhau tạo thành một gia đình từ. Ý nghĩa của mỗi từ là tương tự với

những từ khác, nhưng mỗi từ có một hình thức khác nhau về ngữ pháp. Việc biết gia đình
từ (word families) sẽ giúp bạn điều gì ?
• Bạn sẽ học được nhiều từ hơn. Khi bạn tìm thấy...
Làm cách nào để nâng cao vốn
từ vựng TOEIC
Làm cách nào để nâng cao vốn từ vựng TOEIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm cách nào để nâng cao vốn từ vựng TOEIC - Người đăng: hoangha2286
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Làm cách nào để nâng cao vốn từ vựng TOEIC 9 10 681