Ktl-icon-tai-lieu

LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG ANH ĐẾN KHI ĐẠT HƠN 900 ĐIỂM

Được đăng lên bởi Bình Minh Buồn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC ĐẾN KHI ĐẠT 900+
Xưa kia, trên hòn đảo “ Anh Văn” nằm ở khu vực Đông Nam Á có một vương quốc là “
Toeic Practice Club”. Hàng ngày, mọi người nói chuyện, chia sẻ kiến thức với nhau rất hòa đồng,
mọi thứ đều diễn ra 1 cách êm đềm. Cho đến một hôm nọ, bỗng dưng bầu trời tối mịt, cuồng
phong nổi lên. Trong cơn dông ấy đã xuất hiện một con quái vật to lớn có đến 7 đầu, hắn tự xưng
là TOEIC Monster. Hắn đã dùng phép thuật áp đặt lời nguyền lên ngôi làng này rằng : “Tất cả các
ngươi nghe đây, đặc biệt là những sinh viên và những người đi làm từ nay phải trải qua những
thử thách gắt gao của ta. Nếu không vượt qua được thì các người đừng hòng nghĩ đến việc ra
trường hay kiếm được việc làm, chứ đừng nói đến việc đi chơi với gấu vào 14-2 tới” há há há..hắn
cười rất to. Mọi người trong làng đều rất hoang mang, lo lắng về tương lai của họ. Vài ngày sau,
từ dưới biển có một luồng ánh sáng, trong ánh sáng ấy xuất hiện 1 chú rùa mang theo một địa đồ.
Rùa nói “ Các ngươi đừng lo lắng nữa, ta được lệnh của sứ giả “Liều Mạng’ đến cứu các ngươi
đây”.
Nói xong Rùa liền để lại 1 tấm địa đồ và sau đó biến mất. Hóa ra, trên tấm địa đồ là hướng
dẫn đến hang động quái vật và đoạt lấy bảo bối “ Bảng điểm TOEIC”. Nội dung trên tấm lược đồ
như sau :

Cẩn thận: Ở các điểm màu đỏ là những điểm có nhiều quái vật con xuất hiện để cản trở bạn,
những quái vật đó thường là “ Lazy Monster “, “ Anxious Monster”, “Disappointing Monster”….
“Muốn giết được TOEIC Monster, bạn phải vượt qua bốn thử thách tương ứng với bốn
level trên địa đồ. Nhưng một mình bạn thì không thể nào vượt qua những thử thách đó được. Bạn
phải thu phục được 3 con bảo bối trong hang động Skills gồm: Listen, Vocabulary, Grammar.
Nhưng những con vật này hay sống trong bóng tối, những ai muốn bắt được nó phải cần một loại
TOEIC PRACTICE CLUB

LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HỌC ĐẾN KHI ĐẠT 900+
ánh sáng đặc biệt là “ Belief”. Sau khi có được 3 con bảo bối này việc bạn cần làm tiếp theo là
nuôi chúng lớn và huấn luyện chúng để chúng tiến hóa dần” .

Đặc điểm của 3 bảo bối
Đây là bảo bối đóng vai trò quan trọng nhất, có
sức mạnh cực lớn. Tiệt chiêu chính là tung ra
những từ vựng, từ loại, cụm từ và một chút idiom
nữa nhằm đối phó với cả 7 đầu của Toeic Monster.
Đây là bảo bối đóng vai trò quan trọng thứ 2 trong
trận đánh này, tiệt chiêu chính là tung ra những phản xạ,
nhận dạng các cú đánh từ 4 đầu ( PART 1,2,3,4) của Toeic
Monster. Con này tương đối khó nuôi...
L TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯI MI BẮT ĐẦU HC ĐẾN KHI ĐẠT 900+
TOEIC PRACTICE CLUB
Xưa kia, trên hòn đo Anh Văn nm khu vc Đông Nam Á mt vương quốc
Toeic Practice Club”. Hàng ngày, mọi ngưi nói chuyn, chia s kiến thc vi nhau rất hòa đng,
mi th đều diễn ra 1 cách êm đềm. Cho đến mt hôm n, bng dưng bầu tri ti mt, cung
phong nổi lên. Trong cơn ng ấy đã xuất hin mt con quái vt to ln có đến 7 đầu, hn t xưng
là TOEIC Monster. Hắn đã dùng phép thuật áp đặt li nguyn lên ngôi làng này rng : Tt c các
ngươi nghe đây, đặc bit nhng sinh viên những người đi làm t nay phi tri qua nhng
th thách gt gao ca ta. Nếu không ợt qua được thì các người đừng hòng nghĩ đến vic ra
trường hay kiếm được vic làm, ch đừng nói đến việc đi chơi với gu vào 14-2 tihá..hắn
i rt to. Mọi người trong làng đều rt hoang mang, lo lng v tương lai của h. Vài ngày sau,
t dưới bin có mt lung ánh sáng, trong ánh sáng y xut hin 1 chú rùa mang theo mt địa đồ.
Rùa nói Các ngươi đừng lo lng nữa, ta được lnh ca s gi Liu Mng đến cứu các ngươi
đây”.
Nói xong Rùa liền để li 1 tm địa đồ và sau đó biến mt. Hóa ra, trên tấm địa đồ hướng
dẫn đến hang động quái vật và đoạt ly bo bi “ Bảng điểm TOEIC”. Nội dung trên tấm lược đồ
như sau :
Cn thn: các điểm màu đ những điểm nhiu quái vt con xut hiện để cn tr bn,
nhng quái vật đó thường Lazy Monster , Anxious Monster, Disappointing Monster”….
Mun giết được TOEIC Monster, bn phải vượt qua bn th thách tương ng vi bn
level trên địa đồ. Nhưng một mình bn thì không th nào vượt qua nhng th thách đó được. Bn
phi thu phục đưc 3 con bo bối trong hang động Skills gm: Listen, Vocabulary, Grammar.
Nhưng những con vt này hay sng trong bóng ti, nhng ai mun bắt được nó phi cn mt loi
LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG ANH ĐẾN KHI ĐẠT HƠN 900 ĐIỂM - Trang 2
LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG ANH ĐẾN KHI ĐẠT HƠN 900 ĐIỂM - Người đăng: Bình Minh Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LỘ TRÌNH ÔN THI TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ TIẾNG ANH ĐẾN KHI ĐẠT HƠN 900 ĐIỂM 9 10 978