Ktl-icon-tai-lieu

LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC CỦA GROUP TOEIC PRACTICE CLUB

Được đăng lên bởi David Yang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Group “Toeic Practice Club”

Biên Soạn: Lê Lâm Khang

Xưa kia, trên hòn đảo “Anh Văn” nằm ở khu vực Đông Nam Á có một
vương quốc là “Toeic Practice Club”. Hàng ngày, mọi người nói chuyện, chia sẻ
kiến thức với nhau rất hòa đồng, mọi thứ đều diễn ra 1 cách êm đềm. Cho đến
một hôm nọ, bỗng dưng bầu trời tối mịt, cuồng phong nổi lên. Trong cơn
dông ấy đã xuất hiện một con quái vật to lớn có đến 7 đầu, hắn tự xưng là
TOEIC Monster. Hắn đã dùng phép thuật áp đặt lời nguyền lên ngôi làng này
rằng : “Tất cả các ngươi nghe đây, đặc biệt là những sinh viên và những
người đi làm từ nay phải trải qua những thử thách gắt gao của ta. Nếu không
vượt qua được thì các người đừng hòng nghĩ đến việc ra trường hay kiếm
được việc làm, chứ đừng nói đến việc đi chơi với gấu vào 14-2 tới” há há há..hắn
cười rất to. Mọi người trong làng đều rất hoang mang, lo lắng về tương lai của
họ. Vài ngày sau, từ dưới biển có một luồng ánh sáng, trong ánh sáng ấy xuất
hiện 1 chú rùa mang theo một địa đồ. Rùa nói “ Các ngươi đừng lo lắng nữa,
ta được lệnh của sứ giả “Liều Mạng’ đến cứu các ngươi đây”.
Nói xong Rùa liền để lại 1 tấm địa đồ và sau đó biến mất. Hóa ra, trên
tấm địa đồ là hướng dẫn đến hang động quái vật và đoạt lấy bảo bối “ Bảng
điểm TOEIC”. Nội dung trên tấm lược đồ như sau :

"Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con
chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng" - Winston Churchill

Group “Toeic Practice Club”

Biên Soạn: Lê Lâm Khang

Cẩn thận: Ở các điểm màu đỏ là những điểm có nhiều quái vật con xuất hiện để
cản trở bạn, những quái vật đó thường là “ Lazy Monster “, “ Anxious Monster”,
“Disappointing Monster”…. “Muốn giết được TOEIC Monster, bạn phải vượt
qua bốn thử thách tương ứng với bốn level trên địa đồ. Nhưng một mình bạn thì
không thể nào vượt qua những thử thách đó được. Bạn phải thu phục được 3 con
bảo bối trong hang động Skills gồm: Listening, Vocabulary, Grammar. Nhưng
những con vật này hay sống trong bóng tối, những ai muốn bắt được nó phải cần
một loại ánh sáng đặc biệt là “Belief”. Sau khi có được 3 con bảo bối này việc bạn
cần làm tiếp theo là nuôi chúng lớn và huấn luyện chúng để chúng tiến hóa dần”

"Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con
chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng" - Winston Churchill

Group “Toeic Practice Club”
.

Biên Soạn: Lê Lâm Khang

Đặc điểm của 3 bảo bối
Đây là bảo bối đóng vai trò quan trọng
nhất, có sức mạnh cực lớn. Tuyệt chiêu chính
là tung ra những từ vựn...
Biên Son: Lê Lâm Khang
"Bn s không bao gi đạt đến đích, nếu bn c dng lại ném đá vào mỗi con
chó bên đường, ch vì tiếng sa ca chúng" - Winston Churchill
Group “Toeic Practice Club”
Xưa kia, trên hòn đảo Anh Văn” nm khu vc Đông Nam Á mt
vương quốc Toeic Practice Club”. Hàng ngày, mọi người nói chuyn, chia s
kiến thc vi nhau rất hòa đồng,
mi th đều diễn ra 1 cách êm đềm. Cho đến
mt hôm n, bng dưng bầu tri ti mt, cung
phong nổi n. Trong cơn
dông y đã xuất hin mt con quái vt to ln đến 7 đầu, hn t xưng
TOEIC Monster. Hn đã dùng phép thuật áp đặt li nguyn lên ngôi làng y
rng : Tt c các
ngươi nghe đây, đặc bit nhng sinh viên nhng
người đi m t nay phi tri qua nhng
th thách gt gao ca ta. Nếu không
vượt qua được thì c ngưi đng hòng ng đến vic ra
trường hay kiếm
được vic làm, ch đừng nói đến việc đi chơi vi gu vào 14-2 ti há..hắn
cười rt to. Mọi ngưi trong ng đều rt hoang mang, lo lng về tương lai ca
h. Vài ngày sau,
t dưới bin mt lung ánh sáng, trong ánh sáng y xut
hin 1 chú rùa mang theo mt địa đồ.
Rùa nói Các ngươi đừng lo lng na,
ta được lnh ca s giLiều Mạng đến cu các ngươi
đây.
Nói xong Rùa liền để li 1 tm địa đồ sau đó biến mt. Hóa ra, trên
tấm địa đồ hướng
dẫn đến hang đng quái vật đoạt ly bo bi Bảng
điểm TOEIC”. Nội dung trên tm c đồ
như sau :
LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC CỦA GROUP TOEIC PRACTICE CLUB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC CỦA GROUP TOEIC PRACTICE CLUB - Người đăng: David Yang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC CỦA GROUP TOEIC PRACTICE CLUB 9 10 498