Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi IELTS

Được đăng lên bởi linhnhixinh970
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NAME :NGUYEN VAN TU
CLASS : ENGLISH PROJECT MANAGEMENT
Similar numbers of boys get pass grades in all subject. The
number of boys with pass grades range from the highest
number of just over 70 thousand to the lowest the number of
just over 20 thousand. A difference about 50 thousand
students. The most subject that male students achieved pass
grades was in maths while their lowest pass ranged was in
geography. The number of boys student pass rate was in English
was bigger than boys student pass rate was in art. There was
clear differences between natural subjects and social subjects
protection. Boys achieved more passes than girls in two
subject : maths and science.

...
NAME :NGUYEN VAN TU
CLASS : ENGLISH PROJECT MANAGEMENT
Similar numbers of boys get pass grades in all subject. The
number of boys with pass grades range from the highest
number of just over 70 thousand to the lowest the number of
just over 20 thousand. A dierence about 50 thousand
students. The most subject that male students achieved pass
grades was in maths while their lowest pass ranged was in
geography. The number of boys student pass rate was in English
was bigger than boys student pass rate was in art. There was
clear dierences between natural subjects and social subjects
protec"on. Boys achieved more passes than girls in two
subject : maths and science.
Luyện thi IELTS - Người đăng: linhnhixinh970
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luyện thi IELTS 9 10 702