Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi Toeic cấp tốc

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 34 lần
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC
Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần sách MCBooks.
Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa
Công ty cổ phần sách MCBooks và tác giả Cô Pương Mai

Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty cổ phần sách MCBooks đều là
bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế, và công ước Berne
về bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi ý kiến đóng góp của Quý độc giả xin gửi về:
Ban Biên tập sách ngoại văn The Windy - Công ty cổ phần sách MCBooks
26/245 Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT: 04.37921466
Website: 
Email: thewindy@mcbooks.vn
Facebook: 

Chủ biên : CÔ PHƯƠNG MAI
Hiệu đính:

Grammar

MỤC LỤC:

Grammar

I/ CÂU HỎI NGỮ PHÁP
Chương 1: Cấu trúc câu và kiến thức về từ loại (Danh từ, Tính từ, Trạng từ, Đại
từ, Động từ)
Chương 2: Chuyên sâu hơn về động từ (Danh động từ, Động từ nguyên mẫu,
Phân từ, Thì của động từ, Câu bị động)
Chương 3: Ôn tập về mệnh đề quan hệ
Chương 4: Ôn tập về liên từ
Chương 5: Ôn tập về giới từ
II/ CÂU HỎI TỪ VỰNG
Chương 6: Các câu hỏi từ vựng thường gặp
III/ BÀI THI MẪU

4

Grammar

5

Grammar

Grammar

6

Grammar

LỜI NÓI ĐẦU
Quý học viên thân mến,
Phần thi Part 5 của bài thi TOEIC gồm có 40 câu hỏi. Mỗi câu trong phần này

có 1 từ/cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời
cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn
tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm (answer sheet)
Trong dạng bài này, thường có hai dạng câu hỏi: ngữ pháp và từ vựng.
Ví dụ:
The of customer’ s tastes has led to a greater demand for a number of different clothing styles.
				
(A) diverse - (B) diversely
				
(C) diversity - (D) diversed
Đáp án: Ngay sau mạo từ “the” và trước giới từ “of” thiếu một danh từ, vì vậy
lựa chọn trả lời đúng phải là (C). Đáp án A và C là tính từ, đáp án B là trạng từ.
Đây là một câu hỏi từ loại.
The diversity of customer’ s tastes has led to a greater for a number of different clothing styles.
				
(A) technology - (B) demand
				
(C) elevation - (D) election
Đáp án: Đây là một câu hỏi từ vựng do các đáp án khác nhau hoàn toàn về
nghĩa. Xét về ý nghĩa, lựa chọn (B) là lựa chọn phù hợp nhất. Đáp án (A) công
nghệ (B) yêu cầu/ nhu cầu (C) sự nâng lên (D) sự bầu cử. Dịch nghĩa: Sự đa
dạng trong thị hiếu của khách hàng đã dẫn đến nhu cầu lớn hơn cho nhiều mẫu
mã quần áo khác nhau.
Để làm tốt phần này, bạn nên chú ý vào các từ đứng trước và sau chỗ trống vì
nó sẽ giúp bạn ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi Toeic cấp tốc - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Luyện thi Toeic cấp tốc 9 10 822