Ktl-icon-tai-lieu

manual

Được đăng lên bởi kieuanhdang92
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Online Training Manual
Volume 3 - Super Loads
(Applying for a Super Load Permit)

Commonwealth of Pennsylvania
Department of Transportation
Central Permit Office
December 2003

Publication 393, Volume 3
1

Table of Contents

NOTICE..................................................................................................................................................3
WHO SHOULD USE THIS TRAINING MANUAL?.........................................................................................3
PREREQUISITES ......................................................................................................................................4
OBJECTIVES ...........................................................................................................................................4
SUPER LOAD DEFINITION .......................................................................................................................5
v What Is A Super Load in PA ? .................................................................................................5
PRELIMINARY SUPER LOAD APPLICATION PROCESS ...............................................................................6
v Overview ..................................................................................................................................6
v Submitting a Preliminary Application Online ..........................................................................8
v Completing the SL Notes Tab ..................................................................................................9
v Completing the Comments Tab .............................................................................................10
v Completing the Documents Tab.............................................................................................10
FINAL SUPER LOAD PERMIT APPLICATION PROCESS ............................................................................12
v Overview ................................................................................................................................12
SUBMITTING A FINAL APPLICATION ONLINE........................................................................................13
v Completing the Escort Tab ....................................................................................................14
APRAS FAQ S...................................................................................................................
1
Online Training Manual
Volume 3 - Super Loads
(Applying for a Super Load Permit)
Commonwealth of Pennsylvania
Department of Transportation
Central Permit Office
December 2003 Publication 393, Volume 3
manual - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
manual - Người đăng: kieuanhdang92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
manual 9 10 621