Ktl-icon-tai-lieu

Mạo từ

Được đăng lên bởi manhdv
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MẠO TỪ – ARTICLES

Articles
I. Indefinite articles (Mạo từ không xác định "a" và "an")
1. Indefinite article - AN:
Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng:
 4 nguyên âm: A, E, I, O, U(uncle, unnatural, umbrella)
 2 bán nguyên âm: W, Y.
Ghi nhớ: uể oải dùng “an”
 Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)
 Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P)
Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a
uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại),
eucalyptus (cây khuynh diệp) )
2. Indefinite article - A:
Dùng "a" trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.
3. The use of indefinite article – A/ An
 Được dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc được
nhắc đến lần đầu tiên trong câu.
 Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a
dozen.
 Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred
- a/ one thousand.
 Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half,
hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).
 Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/ one third - 1/5 a / one fifth.
 Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4
times a day.
 Dùng trước các danh từ số ít đếm được. trong các thán từ what a nice day/ such a long
life.
 A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ cô nào đó (không quen biết).
II. Definite articles: (Mạo từ xác định "The")
 Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc
được nhắc đến lần thứ hai trong câu.
 The + danh từ + giới từ + danh từ
Ex:
The girl in blue, the Gulf of Mexico.
 Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only.
Ex:
The only way, the best day.
 Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s
 The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ
Ex:
The man /to whom you have just spoken /is the chairman
 Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt
Ex:
She is in the (= her) garden
-1–

MẠO TỪ – ARTICLES
 The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật
The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)
Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the.
Ex:
Since man lived on the earth...
MẠO TỪ – ARTICLES
Articles
Articles
I. Indefinite articles (Mạo từ không xác định "a" và "an")
1. Indefinite article - AN:
Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng:
4 nguyên âm: A, E, I, O, U(uncle, unnatural, umbrella)
2 bán nguyên âm: W, Y.
Ghi nhớ: uể oải dùng “an”
Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)
Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P)
Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a
uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại),
eucalyptus (cây khuynh diệp) )
2. Indefinite article - A:
Dùng "a" trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.
3. The use of indefinite article – A/ An
Được dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc được
nhắc đến lần đầu tiên trong câu.
Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a
dozen.
Dùng trước những số đếm nhất định thường hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred
- a/ one thousand.
Dùng trước "half" (một nửa) khi theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half,
hay khi đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết dấu gạch nối): a half -
share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).
Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/ one third - 1/5 a / one fifth.
Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4
times a day.
Dùng trước các danh từ số ít đếm được. trong các thán từ what a nice day/ such a long
life.
A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ cô nào đó (không quen biết).
II. Definite articles: (Mạo từ xác định "The")
Dùng trước một danh từ đã được c định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc
được nhắc đến lần thứ hai trong câu.
The + danh từ + giới từ + danh từ
Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico.
Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only.
Ex: The only way, the best day.
Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s
The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ
Ex:
The man /to whom you have just spoken /is the chairman
Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt
Ex: She is in the (= her) garden
- 1 –
Mạo từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạo từ - Người đăng: manhdv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mạo từ 9 10 620