Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu câu tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi ngocnhienntt
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Communication for every day

Stt English

lesanhit.wordpress.com

Viet Nam

1

Make some noise

Sôi nổi lên nào

2

You make me …

Bạn làm tôi…

3

Mark my words

Nhớ lời tôi nói đó

4

Me? Not likely

Tôi hả, không đời nào

5

You bastard

Đồ mắc dịch

6
7
8
9

Whenever you are short
of money, just come to Khi nào hết tiền thì cứ đến tôi.
me.
And another thing...
Thêm một chuyện nữa...
My boss never jumps to
conclusions about
anyone before he gets
What's on your mind?

Sếp tôi không bao giờ vội vã
kết luận về ai khi chưa biết rõ
về họ.
Bạn đang lo lắng gì vậy?

10 Ahead of time/schedule Trước thời gian qui định.
11

When will you come
back?

Chừng/khi nào về?

Communication for every day

12 Who cares?
13

What the hell is going
on?

lesanhit.wordpress.com

Ai mà thèm quan tâm?
Chuyện quái gì đang xảy ra
vậy?

14 What is it now?

Giờ thì cái gì nữa đây?

15 Whatever you like.

Bất cứ thứ gì bạn thích.

16

Whatever you do, don't Làm gì thì làm nhưng đừng
lend him money.
cho hắn mượn tiền.

17 Whatever you say

Muốn nói gì thì nói.

18 Whatever happens...

Dù có chuyện gì xảy ra...

19 Time waits for no one

Thời gian không chờ đợi ai
bao giờ.

20 Not too bad

Không đến nỗi tệ

21 Not really

Không/ chưa hẳn

22 There is nothing doing

Không/ chẳng còn làm ăn
được gì nữa

23 The less the better

Càng ít càng tốt

Communication for every day

lesanhit.wordpress.com

24 No wonder why

Chả trách

25 No wonder

Hèn gì

26 No kidding !

Không đùa đâu

27 No litter

Cấm vứt rác

28 Just Kidding

Chỉ đùa thui

29 That's nothing to me

Không dính dáng gì đến tôi

30 Leave it as it goes

Mất ko hối tiếc

31 Leave it out

Thôi đi

32 Just joke

Chỉ đùa thui

33 Just browsing

Chỉ xem thôi

34

Please, don't talk like
that

35 I was just thingking

Xin đừng nói như thế
Toi chỉ nghĩ vu/ vẫn vơ thôi

Communication for every day

36 It's up to you

lesanhit.wordpress.com

Tùy bạn

37 It's won't take a minute Không mất nhiều thời gian đâu
Teachers don't like
Giáo viên không thích sinh
students to make wares viên gây rắc rối
It's only a matter of
39
Chỉ còn là vấn đề thời gian
time
38

40 It's getting later

Trễ rồi

41 It's won't take long

Không lâu đâu

42 Right the wrong

Sửa chữa sai lầm

43

It's makes me really
upset

Nó làm tôi thật sự khó chịu

44 Is this seat taken ?

Có ai ngồi ở đây chưa?

45 Now you tell me !

Giờ thì nói đi

46 Is that so?

Vậy hả, thật thế sao, vậy ah

47 Is this seat available

Ghế này còn trống phải không

Communication for every day
...
Communication for every day lesanhit.wordpress.com
Stt English Viet Nam
1 Make some noise Sôi nổi lên nào
2 You make me … Bạn làm tôi…
3 Mark my words Nhớ lời tôi nói đó
4 Me? Not likely Tôi hả, không đời nào
5 You bastard Đồ mắc dịch
6
Whenever you are short
of money, just come to
me.
Khi nào hết tiền thì cứ đến tôi.
7 And another thing... Thêm một chuyện nữa...
8
My boss never jumps to
conclusions about
anyone before he gets
Sếp tôi không bao giờ vội vã
kết luận về ai khi chưa biết rõ
về họ.
9 What's on your mind? Bạn đang lo lắng gì vậy?
10 Ahead of time/schedule Trước thời gian qui định.
11
When will you come
back?
Chừng/khi nào về?
Mẫu câu tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu câu tiếng Anh thông dụng - Người đăng: ngocnhienntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mẫu câu tiếng Anh thông dụng 9 10 913